Symposium 'Ondernemerschap verzoenen met onafhankelijkheid: uitdagingen voor de praktijkdierenarts en andere vrije beroepen anno 2020'

Voor wie
Studenten , Medewerkers , Alumni , Journalisten
Wanneer
19-11-2020 van 15:00 tot 18:00
Waar
Livestream
Door wie
Instituut Recht en Ethiek in de Diergeneeskunde van de Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde, Faculteit Diergeneeskunde
Contact
Sarne.Devliegher@UGent.be
Website
https://intersentia.be/nl/webinar-ondernemerschap-verzoenen-met-onafhankelijkheid-uitdagingen-voor-de-praktijkdierenarts-en-andere-vrije-beroepen-anno-2020.html
Voeg toe aan mijn agenda

Webinar over de onafhankelijkheid van de vrije beroeper met een focus op de praktijkdierenarts.

Deze webinar is een samenwerking met het IRED (Instituut voor Recht en Ethiek in de Diergeneeskunde)

De onafhankelijkheid wordt gezien als een basispijler van het vrije beroep. De beoefenaar van een vrij beroep wordt immers geacht in volle onafhankelijkheid zijn beroep uit te oefenen.

Ingevolge maatschappelijke ontwikkelingen komt die onafhankelijkheid evenwel onder druk te staan. Investeerders laten steeds meer hun oog vallen op dierenartspraktijken, apotheken … De vraag is dan of, en zo ja, in welke mate de inbreng van vreemd kapitaal repercussies kan hebben en heeft op de onafhankelijkheid van de vrije beroepsbeoefenaar.

Tijdens deze studieavond zal worden gepoogd om op deze vraag een antwoord te geven vanuit verschillende vrije beroepen, met een focus op de praktijkdierenarts.