From Proximity to Complexity: Impact of Network Topology in Dynamic Collective AI

Promovendus/a
Rausch, Ilja
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum
Master of Science (in Nanostructure Technology), Julius-Maximilians-Universität, Würzburg, Duitsland, 2017
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. Pieter Simoens, vakgroep Informatietechnologie - dr. Yara Khaluf, vakgroep Informatietechnologie
Examencommissie
voorzitter em. prof. Daniël De Zutter (eredecaan) - prof. Luis Enrique Correa da Rocha (Vakgroep Economie) - prof. Heiko Hamann (Universität zu Lübeck, Germany) - dr. Yara Khaluf (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Sanaz Mostaghim (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Germany) - prof. Mario Pickavet (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Pieter Simoens (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Elio Tuci (Université de Namur)

Korte beschrijving

Dit interdisciplinair promotieonderzoek combineert netwerkwetenschap, kunstmatige intelligentie en collectieve besluitvorming. De belangrijkste vraag is: Welke invloed kan netwerkcommunicatie hebben op kunstmatige collectieve systemen met bewegende agenten en dynamische omgevingen? In het kort: Sociale netwerken werden geintroduceerd bij robotzwermen, en de invloed van de netwerken op de taakuitvoering van deze zwermen werd bestudeerd. Een netwerk is een esthetische en praktische abstractie van interacties tussen individuen. Het beschrijft complexe correlaties in termen die zo algemeen zijn dat ze onafhankelijk zijn van de precieze aard van de interacties en verbindingen. Inzicht in het creeren en vormgeven van netwerken is zeer gewild, omdat netwerken vaak een uitstekende controle over het hele systeem bieden. De specifieke systemen die in dit proefschrift worden bestudeerd zijn kunstmatige agenten die samenwerken in dynamische omgevingen. Daarbij is veel inspiratie gehaald uit de natuur. In de natuur is collectief gedrag de sleutel tot het succesvol overleven van verschillende levensvormen, waaronder bijen, vissen, vogels, mieren, sprinkhanen, mensen en planten. Zoals in natuurlijke systemen, communiceren de agenten in de meeste kunstmatige omgevingen meestal alleen met hun fysieke naaste buren. De belangrijkste bijdrage van dit doctoraatswerk is het introduceren van complexere communicatienetwerken in kunstmatige collectieve systemen en het onderzoeken van de implicaties van deze aanpak.

Praktisch

Datum
Dinsdag 2 maart 2021, 10:00
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be