Taking Control Alphaherpesvirus Manipulation of the Cytoskeleton and the Epitranscriptome

Promovendus/a
Jansens, Robert
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Virologie, Parasitologie en Immunologie
Curriculum
Robert Jansens werd geboren op 25 maart 1993. Hij behaalde het diploma Wetenschappen-Wiskunde aan het Atheneum Voskenslaan in Gent in 2011. Daarna studeerde hij bio-ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij behaalde het diploma Master in de Bio-ingenieurswetenschappen in 2016 met een masterthesis over de eigenschappen van US3-geinduceerde celuitlopers in het labo van prof. Favoreel. Dit vormde de basis voor een doctoraat in datzelfde labo over de rol van virale kinasen in de replicatie cyclus van alfaherpesvirussen. Robert Jansens is auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften en nam deel aan internationale congressen over virologie.
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof. dr. Herman Favoreel, Faculteit Diergeneeskunde, UGent
Examencommissie
Prof. dr. F. Pasmans, Voorzitter van de examencommissie - Prof. dr. S. Jaffrey, Weill Cornell Medical College, Cornell University, USA - dr. A. Olarerin-George Weill Cornell Medical College, Cornell University, USA - Prof. dr. H. Nauwynck, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. N. De Regge, Sciensano - Prof. dr. D. Lafontaine, Cancer Research Center, Université Libre de Bruxelles

Korte beschrijving

Herpesvirussen zijn experten in het manipuleren van de gastheercel die ze infecteren. Over miljoenen jaren van co-evolutie met de gastheer hebben herpesvirussen talrijke strategieën ontwikkeld om de efficiëntie van hun replicatie te maximaliseren en om antivirale mechanismen van de gastheer te omzeilen. Alfaherpesvirussen coderen voor twee serine/threonine proteïne kinasen die verschillende functies uitoefenen tijdens infectie van de gastheer. Het doel van deze studie was het verkrijgen van nieuwe inzichten in de functies van deze virale kinasen. Hierbij werd gefocust op twee verschillende aspecten van de gastheercel die beïnvloed worden door de virale kinases. Enerzijds werd het effect van het US3 kinase op het cytoskelet van de gastheercel onderzocht, waarbij de celuitlopers die geïnduceerd worden door expressie van het US3 eiwit beter werden gekarakteriseerd. Anderzijds werd het effect van virus infectie en de virale kinasen op mRNA methylatie onderzocht waarbij werd aangetoond dat alfaherpesvirus infectie van gastheercellen leidt tot de afbraak van m6A-bevattende transcripten en de inhibitie van methylatie van nieuwe mRNAs.

Praktisch

Datum
Maandag 8 februari 2021, 16:00
Locatie
Diergeneeskunde, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Indien u wenst deel te nemen aan de videoconferentie, gelieve voor 7 februari een e-mail te sturen naar robert.jansens@UGent.be om hiervoor een persoonlijke uitnodiging te ontvangen