The Development of a Charging Time Energy Fraction Model for Latent Thermal Energy Storage Heat Exchangers

Promovendus/a
Beyne, Wim
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering
Curriculum
Master of Electromechanical Engineering — afstudeerrichting Mechanical Energy Engineering, Universiteit Gent, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
De ontwikkeling van een oplaadtijd-energiefractiemodel voor latente thermische-energieopslag via warmtewisselaars
Promotor(en)
prof. Michel De Paepe, vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering
Examencommissie
voorzitter prof. Hennie De Schepper (onderwijsdirecteur) - prof. Luisa Cabeza (Universitat de Lleida, Spain) - prof. Michel De Paepe (Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - dr. ir. Henk Huisseune (Novy) - prof. Arnold Janssens (Vakgroep Architectuur en Stedenbouw) - prof. Frédéric Kuznik (Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, France) - prof. Sebastian Verhelst (Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)

Korte beschrijving

Latente thermische-energieopslag kan een oplossing bieden om vraag en hernieuwbaar aanbod van thermische energie te verbinden. Latente thermische-energieopslag warmtewisselaars zijn echter fundamenteel anders dan klassieke warmtewisselaars. Het grote verschil is dat de energie van een energieopslag niet constant is tijdens het opladen waardoor de uitlaattemperatuur dat ook niet is. Hierdoor zijn klassieke methodes om warmtewisselaars te karakteriseren niet bruikbaar. De dissertatie ontwikkelt een nieuwe methode om latente thermische-energieopslag warmtewisselaars te karakteriseren: het oplaadtijd-energiefractiemodel. Deze methode wordt toegepast op twee varianten van een warmtewisselaar voor koude opslag. De methode laat toe de prestatie van de twee varianten te vergelijken en een keuze te maken vanuit technisch, energetisch en financieel oogpunt. Het is de eerste methode die dit mogelijk maakt voor latente thermische-energieopslag warmtewisselaars.

Praktisch

Datum
Woensdag 10 maart 2021, 17:00
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be