Microstructure-Properties Control of Third Generation Advanced High Strength Steels via Ultrafast Annealing and Quenching and Partitioning

Promovendus/a
Vercruysse, Florian
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Master of Sustainable Materials Engineering, Universiteit Gent, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Controle van microstructuureigenschappen van derdegeneratie-geavanceerde hogesterktestaalsoorten via ultrasnel gloeien en afschrikken en partitioneren
Promotor(en)
prof. Roumen Petrov, vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering - prof. Patricia Verleysen, vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering
Examencommissie
voorzitter prof. Patrick De Baets (decaan) - prof. Serge Claessens (Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. dr. ir. Pascal Jacques (Université catholique de Louvain) - prof. Leo Kestens (Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Roumen Petrov (Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. dr. Maria Santofimia Navarro (Technische Universiteit Delft, the Netherlands) - prof. Kim Verbeken (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Patricia Verleysen (Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)

Korte beschrijving

In deze thesis werd onderzoek gedaan naar de microstructuur en mechanische eigenschappen van geavanceerde hoge sterkte stalen. Deze staaltypes worden veelvuldig gebruikt in de automobielindustrie omwille van hun groot potentieel voor energieabsorptie. Dit is cruciaal om de veiligheid van de inzittenden te garanderen bij een auto-ongeval. Het effect het blootstellen aan opwarmsnelheden tot 1000 °C/s werd onderzocht. De verfijning van de microstructuur zorgt voor een verhoging van de energieabsorptie. Deze verbetering van de mechanische eigenschappen was nog meer uitgesproken wanneer deze materialen blootgesteld werden aan vervormingssnelheden typerend voor een auto-ongeluk. Hoge snelheidsproeven zijn noodzakelijk aangezien de mechanische eigenschappen van het materiaal vervormingssnelheid afhankelijk zijn. Verder werd een quenching en partioning staal (Q&P) onderzocht op verschillende temperaturen en vervormingssnelheden. Dit eerste is belangrijk aangezien de excellente mechanische eigenschappen van dit staal sterk beïnvloed worden door de aanwezigheid van een metastabiele fase (austeniet). Het bestuderen van de stabiliteit van deze fase onder belasting, temperatuursverandering en verschillen in chemische samenstelling beslaat het gros van dit onderzoek. Hiernaast werd er onderzoek gevoerd naar het effect van waterstof op de vervormbaarheid van het Q&P staal. Hierin werd het effect van de microstructuur en stabiliteit van het austeniet op het verbrossingsgedrag van waterstof bestudeerd.

Praktisch

Datum
Donderdag 14 januari 2021, 16:30
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be