Active Rheology Control of Cementitious Materials Using Magnetic Field

Promovendus/a
Jiao , Dengwu
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen
Gezamenlijk doctoraat
Hunan University, China
Curriculum
Master's Degree of Engineering (Materials Science and Engineering), China Building Materials Academy, Beijing, China, 2017
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Actieve reologiecontrole van cementgebonden materialen met behulp van een magnetisch veld
Promotor(en)
prof. Geert De Schutter, vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen - prof. Caijun Shi (Hunan University, China)
Examencommissie
voorzitter prof. Zuhua Zhang (Hunan University, China) - prof. Geert De Schutter (UGent Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Xiaojian Gao (Harbin Institute of Technology, China) - prof. Xiang Hu (Hunan University, China) - prof. Yue Li (Beijing University of Technology, China) - prof. Guangcheng Long (Central South University, China) - prof. Caijun Shi (Hunan University, China) - prof. Kim Van Tittelboom (UGent Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Qiang Yuan (Central South University, China)

Korte beschrijving

Actieve controle is een essentiële manier om de bouwtechnologie vooruit te helpen en de pomp- en gietprocessen betrouwbaarder te maken. Een mogelijke benadering om actieve controle te bereiken, is het toevoegen van magnetische deeltjes in combinatie met het aanwenden van een extern magnetisch veld. Op deze basis wordt het effect van een magnetisch veld op het reologische gedrag van cementpasta die magnetische deeltjes bevat fundamenteel bestudeerd in dit proefschrift. De typische reologische respons van cementpasta met nano-Fe3O4-deeltjes op een extern magnetisch veld werd geanalyseerd op basis van de relatie tussen opslagmodulus (G'), verliesmodulus (G") en fasehoek (δ). Conceptuele vergelijkingen over magnetodynamische kracht en bewegingssnelheid van nanodeeltjes in op cement gebaseerde suspensies werden afgeleid. De invloed van type cementpasta, concentratie en deeltjesgrootte van nano-Fe3O4 deeltjes, en magnetische velden soorten op de structurele evolutie en de dynamische reologische eigenschappen van cementpasta werd onderzocht. De vorming van magnetische clusters in suspensies op cementbasis onder magnetisch veld werd onderzocht met behulp van scanning elektronenmicroscopie uitgerust met energiedispersieve röntgen spectroscopie. De structurele evolutie van cementpasta die magnetische minerale toevoegsels bevat, werd onderzocht onder extern magnetisch veld. De mogelijkheden van actieve reologiecontrole door toevoeging van magnetische nanodeeltjes en het aanleggen van een magnetisch veld werden geïllustreerd.

Praktisch

Datum
Donderdag 14 januari 2021, 09:00
Livestream
Volg online

meeting ID: 236 153 365 / via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be