Study of aspects of vector capacity of indigenous vectors for Schmallenberg virus and Lumpy Skin Disease virus. Contributions to the need for capacity building in preparedness of emerging arboviral diseases.

Promovendus/a
Sohier, Charlotte
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Virologie, Parasitologie en Immunologie
Curriculum
Charlotte Sohier werd geboren op 3 oktober 1983 te Leuven. Zij behaalde in 2009 het diploma van Master in de Biologie aan Universiteit Gent. Daarna trad zij in dienst bij het Museum voor Natuurwetenschappen en het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Geboeid door het wetenschappelijk onderzoek, startte zij in 2016 een doctoraatsstudie aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent en Sciensano. Deze studie werd gefinancierd door de Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Charlotte Sohier is auteur of medeauteur van verschillende wetenschappelijke publicaties en nam actief deel aan meerdere nationale en internationale congressen.
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Nick De Regge - Dr. Kris De Clercq, Faculteit Diergeneeskunde, UGent
Examencommissie
Prof. dr. H. Nauwynck, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. S. Gabriël, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. Dr. P. Dorny, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. B. Losson, Faculteit Diergeneeskunde, ULiège - Prof. dr. M. Madder, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Pretoria

Korte beschrijving

Arbovirus infecties worden beschouwd als een opkomende bedreiging voor Europa met een stijging van het aantal gevallen in recente decennia. Het verwerven van meer kennis en skills omtrent de verschillende aspecten van vector-overdraagbare ziekten, is een essentiële stap om het huidige risico te begrijpen en adequaat te kunnen reageren bij uitbraken. Vector-overdraagbare ziekten zijn complex en vereisen kennis van verschillende domeinen. Twee belangrijke arbovirussen van veterinair belang, namelijk het Schmallenberg virus en het Lumpy skin disease virus, werden in dit manuscript bestudeerd met verschillende methoden en benaderingen die in de toekomst voor andere vectoren en arbovirussen nog moeten versterkt en uitgebreid worden.

Praktisch

Datum
Woensdag 17 februari 2021, 15:00
Locatie
Diergeneeskunde, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Door de huidige Covid-19 maatregelen zal de verdediging enkel live gestreamd worden. Indien u wenst deel te nemen aan de videoconferentie, gelieve voor 16 februari een e-mail te sturen naar charlotte.sohier@sciensano.be om hiervoor een persoonlijke uitnodiging te ontvangen Leden