A quest for objective evidence-based use of oral joint supplements in horses.

Promovendus/a
Van de Water, Eline
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Heelkunde en Anesthesie van de Huisdieren
Curriculum
Eline Van de Water werd geboren op 7 januari 1989 te Herentals. Na het secundair onderwijs aan het Sint-Jozefinstituut in Herentals (richting Grieks-Latijn) startte ze in 2007 de opleiding Diergeneeskunde aan de Universiteit Antwerpen. Daar behaalde ze in 2010 haar Bachelordiploma. Aan de Universiteit Gent behaalde ze in 2013 het diploma Master in de Diergeneeskunde met grote onderscheiding. Daarna trad ze in dienst bij de Vakgroep Heelkunde en Anesthesie van de Huisdieren van de Universiteit Gent, waar ze haar doctoraatsonderzoek omtrent orale gewrichtssupplementen bij paarden startte onder leiding van Prof. Frederik Pille en Dr. Maarten Oosterlinck. Verder nam ze deel aan het orthopedisch onderzoek bij paarden en klinisch onderricht van de studenten diergeneeskunde. Sinds april 2020 is ze werkzaam als dierenarts bij Paardenkliniek Equinox in Kasterlee, waar ze voornamelijk instaat voor het orthopedisch onderzoek. Zij is auteur en mede-auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften, en was spreker op meerdere nationale en internationale symposia en congressen.
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. F. Pille - Dr. M. Oosterlinck, Faculteit Diergeneeskunde, UGent
Examencommissie
Prof. dr. ir. G. Janssens , Voorzitter van de examencommissie, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent - Prof. dr. M. Devreese, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent - Prof. dr. W. Back, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent - Prof. dr. S. Jacobsen, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Kopenhagen - Prof. dr. B. Van Ryssen, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent - Mevr. C. van Vuure, Darling Ingredients International

Korte beschrijving

Nutraceuticals worden vaak gebruikt in het management van osteoartritis (OA), één van de belangrijkste oorzaken van verminderde prestatie, kreupelheid en vroegtijdige beëindiging van de sportcarrière bij paarden. OA is een aandoening van de verschillende componenten van een gewricht, die uiteindelijk leidt tot een gemeenschappelijk eindpunt, namelijk progressieve afbraak van gewrichtskraakbeen. Traditionele therapieën zijn meestal slechts symptomatisch en tijdelijk efficiënt. Daardoor winnen nutraceuticals, in het bijzonder gewrichtssupplementen, aan populariteit. Nutraceuticals worden niet beschouwd als nutriënten, noch als farmaceutische producten, maar als iets daartussenin. Daardoor zijn zowel wetgeving omtrent het in de handel brengen, als wetenschappelijk bewijs van hun efficaciteit beperkt. Initieel werd gedacht dat de bestanddelen in gewrichtssupplementen konden dienen als bouwstenen voor beschadigd gewrichtskraakbeen. Het paradigma daaromtrent is echter veranderd toen duidelijk werd dat een adequaat functioneel herstel van matuur gewrichtskraakbeen onmogelijk is in de levensduur van een paard, en het belang van inflammatie in de pathogenese van OA onderkend werd. Heden ten dage worden gewrichtssupplementen dan ook vooral aangewend omwille van de potentiële anti-inflammatoire eigenschappen om de progressie van OA te vertragen en pijn te verminderen.

Praktisch

Datum
Woensdag 17 maart 2021, 16:30
Locatie
Diergeneeskunde, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Door de huidige Covid-19 maatregelen zal de verdediging enkel live gestreamd worden. Indien u wenst deel te nemen aan de videoconferentie, gelieve voor 16 maart een e-mail te sturen naar eline.vandewater@ugent.be om hiervoor een persoonlijke uitnodiging te ontvangen.