Development of Standard Testing Methods to Evaluate the Self-Healing Efficiency of Concrete

Promovendus/a
Van Mullem, Tim
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen
Curriculum
Master of Civil Engineering, Universiteit Gent, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Ontwikkeling van standaardtestmethoden om de zelfhelende efficiëntie van beton te evalueren
Promotor(en)
prof. Nele De Belie, vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen - prof. Robby Caspeele, vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Paola Antonaci (Politecnico di Torino, Italy) -prof. Robby Caspeele (Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Nele De Belie (Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Elke Gruyaert (KU Leuven) - prof. Erik Schlangen (Technische Universiteit Delft, the Netherlands) - dr. ir. Bjorn Van Belleghem (Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Roman Wan-Wendner (Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen

Korte beschrijving

Scheuren in beton kunnen de levensduur van constructies aanzienlijk inkorten. Het manuele herstel van deze scheuren is duur en tijdsintensief. Constructies uit zelfhelend beton kunnen hun scheuren zelfstandig dichten. In de laatste jaren werd er veel onderzoek uitgevoerd naar zelfhelend beton. Zonder gestandaardiseerde beproevingsmethoden is het echter zeer moeilijk om al dit onderzoek met elkaar te vergelijken en de constructiesector te overtuigen van de helingsefficiëntie. Dit doctoraat effent het pad voor de standaardisatie van beproevingsmethoden die toelaten de efficiëntie van verschillende cementgebonden materialen te evalueren met betrekking tot hun zelfhelende eigenschappen. Om de zelfhelende efficiëntie te testen, dient het materiaal eerst gescheurd te worden. Om vergelijkbare scheuren te krijgen in verschillende proefstukken werd een methode ontwikkeld die gebruik maakt van actieve scheurcontrole. Deze werkwijze bleek essentieel om nauwkeurige waterdoorlatendheidsmetingen uit te voeren, wat ook werd gevalideerd in een internationale ringanalyse. Naast waterdoorlatendheid, werden in dit doctoraat ook proefmethoden voor chloride-indringing en carbonatie van gescheurd (en geheeld) beton onderzocht. Er werd aangetoond dat naast de scheurwijdte, ook de scheurgeometrie een belangrijke invloed heeft op de carbonatieweerstand. Veel beproevingsmethoden in de literatuur zijn enkel toepasbaar op kleine mortelproefstukken. Deze beproevingsmethoden werden opgeschaald om de efficiëntie te bepalen bij de eerste toepassing met zelfhelend beton, uitgevoerd op een Belgische werf. Van een ander type zelfhelend beton werd het langeduurgedrag onder permanente belasting onderzocht.

Praktisch

Datum
Dinsdag 19 januari 2021, 17:30
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be