Music for Wilde. De relatie tussen literaire tekst en libretto: een thematologische typologie van de vrouwelijke hoofdpersonages in The Birthday of the Infanta van Oscar Wilde

Promovendus/a
Martine Englebert
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Letterkunde
Curriculum
Licentiaat in de Germaanse filologie, RUG 1983
Academische graad
Doctor in de letterkunde
Taal proefschrift
nl
Promotor(en)
Prof. dr. Marysa Demoor, Vakgroep Letterkunde - Prof. dr. Marianne Van Remoortel, Vakgroep Letterkunde
Examencommissie
Voorzitter: Prof. dr. Gert Buelens, Vakgroep Letterkunde

Praktisch

Wanneer
Donderdag 20 april 2017, 15:30
Waar
Het Pand, Zaal Oude Infirmerie, Onderbergen 1, 9000 Gent