From coherence to procedures. A relevance-theoretic approach to the discourse markers äÝ, ãÜñ and ïὖí in Basil the Great’s Hexaemeron, Gregory of Nazianzus’s Invectives Against Julian and Heliodorus’s Aethiopica

Promovendus/a
Samuel Zakowski
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Taalkunde
Curriculum
Master of Arts in de taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Latijn - Grieks, UGent, 2012
Academische graad
Doctor in de taalkunde
Taal proefschrift
en
Promotor(en)
Prof. dr. Mark Janse, Vakgroep Taalkunde
Examencommissie
Voorzitter: Prof. dr. Marleen Van Peteghem

Praktisch

Wanneer
Donderdag 4 mei 2017, 16:00
Waar
KANTL, Koningstraat 18, 9000 GENT