Uit het veld geslagen. Een corpusgebaseerd multivariaat onderzoek naar de positie van voorzetselconstituenten in de Nederlandse journalistieke bijzin.

Promovendus/a
Annelore Willems
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Taalkunde
Curriculum
Master of Arts in de taal- en letterkunde, afstudeerrichting: Nederlands en Duits, UGent, 2009
Academische graad
Doctor in de taalkunde
Taal proefschrift
nl
Promotor(en)
Prof. dr. Gert De Sutter, Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie (LW22) - Prof. dr. Johan De Caluwe, Vakgroep Taalkunde (LW06)
Examencommissie
Voorzitter: Prof. dr. Liliane Haegeman, Vakgroep Taalkunde (LW06)

Praktisch

Wanneer
Donderdag 11 mei 2017, 16:00
Waar
Campus Mercator - lokaal A104, Abdisstraat 1, 9000 GENT