Numerical and Experimental Modeling of the Hydrodynamics of Open Channel Confluences with Dominant Tributary Inflow

Promovendus/a
Laurent Schindfessel
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Civiele Techniek
Curriculum
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde, Universiteit Gent, 2013
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
en
Vertaling titel
Numerieke en experimentele modellering van de hydrodynamica van samenvloeiingen van open kanalen met een dominante instroom vanuit de zijtak
Promotor(en)
prof. Tom De Mulder, vakgroep Civiele Techniek (EA15)
Examencommissie
voorzitter prof. Luc Taerwe (pro decaan) - dr. ir. Tom Cox (Vakgroep Civiele Techniek) - prof. Tom De Mulder (Vakgroep Civiele Techniek) - prof. Joris Degroote (Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding) - prof. Mário Franca (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland) - prof. Mia Loccufier (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen) - prof. Stuart McLelland (University of Hull, United Kingdom)

Korte beschrijving

Samenvloeiingen van open kanalen komen voor in riviernetwerken, netwerken van bevaarbare kanalen, drainagenetwerken, enz. Samenvloeiingen vormen hierin de knooppunten, waar twee kanalen samenkomen, en bepalen de stroming in het hele systeem. De stroming in een samenvloeiing wordt vooral bepaald door de debietsverhouding, die uitdrukt welke fractie van het totale debiet door een inkomend kanaal geleverd wordt. Dit onderzoek spitst zich toe op situaties waarbij de zijtak een dominant aandeel van het debiet verschaft, wat overeenstemt met samenvloeiingen met een kleine debietsverhouding. Voorbeelden hiervan zijn samenvloeiingen van rivieren met een sterk ongelijk hydraulisch regime of waar een afvoerkanaal samenkomt met een gekanaliseerde rivier. Aan de hand van experimenteel onderzoek en numerieke stromingssimulaties beschrijft dit werk de veranderingen in de hydrodynamica van samenvloeiingen wanneer de zijtak het dominante deel van het debiet levert. Bovendien wordt de invloed van de vorm van de doorsnede onderzocht. Naast het aanreiken van fundamentele kennis met betrekking tot de stroompatronen draagt dit werk bij tot het optimaliseren van kunstmatige samenvloeiingen.

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 25 augustus 2017, 16:00
Waar
Jozef Plateauzaal, Plateaustraat 22, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be