Chitinase 3-like protein 1 for early diagnosis of acute kidney injury: clinical validation in the human intensive care unit patient

Promovendus/a
Jorien De Loor
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Farmacologie, Toxicologie en Biochemie
Curriculum
Jorien De Loor werd geboren op 25 september 1987 te Ninove. Na het beëindigen van het secundair onderwijs – richting Wetenschappen-Wiskunde – aan het Sint-Aloysiuscollege van Ninove, is zij in 2005 gestart met de studies Diergeneeskunde aan de Universiteit van Gent. Ze behaalde in 2011 het Masterdiploma van ‘Veterinary Medicine in de diergeneeskunde – afstudeerrichting gezelschapsdieren’ met grote onderscheiding. In de herfst van datzelfde jaar werkte zij drie maanden als assistent bij de unit Histologie van de faculteit Diergeneeskunde, waarna ze zich in de winterperiode samen met haar promotoren engageerde voor het schrijven en indienen van een aspirantenmandaat-aanvraag bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) rond humane acute nierinsufficiëntie. Deze aanvraag werd in de herfst van 2012 goedgekeurd. De lente en zomer van 2012 overbrugde ze als doctoraatsbursaal aan de unit Biochemie van de faculteit Diergeneeskunde om dan aan de slag te gaan als FWO Aspirant bij diezelfde unit en de dienst Intensieve Zorg van het Universitair Ziekenhuis van Gent. Het uitgevoerde onderzoek spitste zich toe op de klinische validatie van een nieuwe kandidaat biomerker voor vroege diagnose van acute nierinsufficiëntie bij humane patiënten op Intensieve Zorg, in verderzetting van het (pre)klinisch onderzoek uitgevoerd door dr. Bert Maddens aan de unit Biochemie van de faculteit Diergeneeskunde. Jorien De Loor is auteur van meerdere wetenschappelijke publicaties en lichtte dit onderzoek toe op verschillende nationale en internationale congressen. Dit onderzoek werd gesteund door het FWO, het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) van de Universiteit van Gent, Bimetra en UGent TechTransfer.
Academische graad
Doctor in de Diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
en
Promotor(en)
Prof. dr. Evelyne Meyer Faculteit Diergeneeskunde, UGent Prof. dr. Eric Hoste Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, UGent
Examencommissie
Prof. dr. Sylvie Daminet Faculteit Diergeneeskunde, UGent Voorzitter van de examencommissie Dr. Wouter De Corte AZ Groeninge, Kortrijk Secretaris van de examencommissie Dr. Hilde de Geus Erasmus Medical Center, Erasmus Universiteit Rotterdam Prof. dr. Dominique Benoit Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, UGent Prof. dr. Jan De Waele Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, UGent

Korte beschrijving

Acute nierinsufficiëntie (ANI) staat voor een plots functieverlies van de nier. Dit syndroom kende door de jaren heen verschillende benamingen, zoals renale ischurie (1802), oorlogs-nefritis (1914), crush syndroom (1939) en acuut nierfalen (1951). De eerste consensus definitie van ANI kwam er pas in 2004 en definieerde acute veranderingen in de nierfunctie gebruik makend van serum creatinine (SCr) en urine debiet (UD) als maatstaf. Het EERSTE HOOFDSTUK start met het beschrijven van de nierfunctie. Vervolgens wordt het ANI syndroom toegelicht. Tenslotte worden de laatste inzichten in de pathofysiologie van ANI samengevat. Op basis van deze kennis stelden experten voor om de pre-fase die leidt tot ANI te benoemen als ‘acute nier-stress’. Dit is een conditie die dubbelzinnig omschreven wordt als hetzij renale stress, hetzij renale schade. Als regulator van het ijzertransport in de nier is urinair ‘neutrophil gelatinase-associated’ lipocaline (UNGAL) een klinisch gevalideerde biomerker voor de vroege diagnose of ‘predictie’ van opkomende ANI in verschillende intensieve zorg afdeling (IZA) omgevingen. Deze biomerker liet hierbij een goede klinische testprestatie zien in talrijke studies.

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 22 september 2017, 16:30
Waar
Auditorium Maximum, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Na de verdediging volgt een receptie waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd Indien u de receptie zal bijwonen, gelieve dit telefonisch (0472 47 60 33) of via onderstaande link te bevestigen vóór 12 september 2017 https://webapps.ugent.be/eventManager/events/ReceptieJorienDeLoor