The Critical Residue: Creativity and Order in Architectural Design Theory, 1972-2012

Promovendus/a
Sven Verbruggen
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw
Curriculum
Burgerlijk ingenieur-architect, Universiteit Gent, 2000
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: architectuur
Taal proefschrift
en
Vertaling titel
Het kritisch residu: creativiteit en orde in architecturale ontwerptheorieën, 1972-2012
Gezamenlijk doctoraat
Universiteit Antwerpen
Promotor(en)
prof. Maarten Delbeke, vakgroep Architectuur en Stedenbouw - prof. Rajesh Heynickx (Universiteit Antwerpen) - prof. Els De Vos (Universiteit Antwerpen)
Examencommissie
voorzitter prof. Van de Walle (dean UGent-FEA) - covoorzitter prof. Bruno Notteboom (Universiteit Antwerpen) - prof. Richard Blythe (RMIT University, Melbourne, Australia) - prof. Koen De Bosschere (UGent Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Els De Vos (Universiteit Antwerpen) - prof. Maarten Delbeke (UGent Vakgroep Architectuur en Stedenbouw) - prof. Isabelle Doucet (University of Manchester, United Kingdom) - prof. Rajesh Heynickx (Universiteit Antwerpen) - prof. Lara Schrijver (Universiteit Antwerpen) - prof. Bart Verschaffel (UGent Vakgroep Architectuur en Stedenbouw)

Korte beschrijving

Dit proefschrift bestudeert ontwerptheorieën van de laatste 40 jaar en hoe ze onze interpretatie van creativiteit in het ontwerpproces beïnvloeden. Rond de jaren 70 wordt in verschillende editorialen en academische settings gezocht naar nieuwe, alternatieve invullingen van de taak van architectuur door een intellectuele ordening in het creatief proces vast te stellen. Deze ordening moest de basis vormen van een nieuwe architectuur theorie en -kritiek. Er zijn verschillende redenen waarom vandaag regelmatig ‘creativiteit als expertise’ het centrale onderwerp is van debat en theorievorming. Enerzijds kiezen de huidige theorieën om voort te bouwen op de theoretische productie van voorgaande generaties. Anderzijds zijn termen als ‘design’ en ‘creativiteit’ heilige gralen geworden voor menig discipline. Daarbij komt dat de herstructurering van het Europees academisch onderwijs een debat aanzwengelt door de falsifieerbaarheid van ‘architecturaal ontwerp en creativiteit als onderzoeksmiddel en output’ in vraag te stellen. Door de recurrente positie van creativiteit in de theorievorming blijft een epistemologisch probleem fundamenteel aanwezig. Wanneer architectuurtheorie zich tot taak stelt om kennis over het creatief proces te legitimeren wordt ze geconfronteerd met de inherente paradox om een intellectuele ordening te projecteren in iets wat een entropisch proces lijkt te zijn.

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 13 oktober 2017, 10:00
Waar
Jozef Plateauzaal, Plateaustraat 22, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be