Optimised Power Take-Off Configuration for Wave Energy Converters

Promovendus/a
Kristof De Koker
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen
Curriculum
Industrieel ingenieur in de elektromechanica optie elektromechanica, Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, 2004
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Taal proefschrift
en
Vertaling titel
Geoptimaliseerde 'Power Take-Off'-configuratie voor golfenergieconvertoren
Promotor(en)
prof. Lieven Vandevelde, vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen - prof. Marc Vantorre, vakgroep Civiele Techniek
Examencommissie
voorzitter prof. Daniël De Zutter (eredecaan) - prof. Jan Cappelle (KU Leuven, Campus Gent) - prof. Guillaume Crevecoeur (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen) - dr. ir. Joris Degrieck (EA11) - prof. Mia Loccufier (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen) - dr. ir. Bart Meersman (S2ENSO, Lokeren) - prof. Kurt Stockman (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen) - prof. Elisabetta Tedeschi (Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway) - prof. Lieven Vandevelde (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen) - prof. Marc Vantorre (Vakgroep Civiele Techniek)

Korte beschrijving

De golfenergie in de golven van zeeën en oceanen heeft een enorm energetisch potentieel om een belangrijke bijdrage te leveren aan de hernieuwbare elektriciteitsproductie. Een grote uitdaging ervan is de economische rendabiliteit. Daarom is onderzoek gedaan naar de optimalisatie van het systeem dat in de golfenergieconvertor de bewegingsenergie omzet naar elektriciteit: het ‘Power Take-Off’ systeem (PTO). Er is enerzijds getracht om de energieopbrengst te maximaliseren door de PTO te optimaliseren; anderzijds is het effect onderzocht van het geïnstalleerde vermogen op de jaarlijkse energieopbrengst. Want misschien is groter niet altijd beter? En is een economisch optimum te vinden? Wat o.a. alvast heel duidelijk is, is dat de efficiëntie over het gehele werkingsbereik essentieel is, doordat de golfenergieconversie een heel breed werkingsgebied vergt van de PTO. De thesis stelt enkele methodes voor om aan de hand van computersimulaties de interessantste PTO-configuratie(s) te selecteren. Dit kan ontwikkelaars helpen om met een technisch-economische analyse de rendabelste configuratie te kiezen voor een beoogde locatie. Naast het simulatiewerk werd ook een labo-opstelling ontworpen en gebouwd om PTO’s te testen in een bereikbare labo-omgeving met instelbare golfcondities. Een interactieve wave emulator legt dezelfde belastingen aan als wanneer de PTO in een golfenergieconvertor op zee zou werken.

Praktisch

Wanneer
Maandag 16 oktober 2017, 17:00
Waar
class room Rudolf E. Richter, building 'Regeltechniek', ground floor, Technologiepark Zwijnaarde 913, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be