Surface-Enhanced Raman Spectroscopy for Intracellular Sensing and Protease Activity Detection: From Chip Technology to Applications

Promovendus/a
Pieter Wuytens
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: fotonica, Vrije Universiteit Brussel , 2012
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: fotonica en in de toegepaste biologische wetenschappen: cel- en genbiotechnologie
Taal proefschrift
en
Vertaling titel
Hybridisatie van geïntegreerde fotonische circuits op basis van silicium met grafeen: ontwerp, technologie en componenten
Promotor(en)
prof. Roel Baets, vakgroep Informatietechnologie - prof. Andre Skirtach, vakgroep Moleculaire Biotechnologie
Examencommissie
voorzitter prof. Patrick De Baets (academisch secretaris) - prof. Roel Baets (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Kevin Braeckmans (Vakgroep Geneesmiddelenleer) - dr. Stéphane Clemmen (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Winnok De Vos (Vakgroep Moleculaire Biotechnologie) - prof. Liesbet Lagae (KU Leuven & imec, Leuven) - prof. Mohamed Lamkanfi (Vakgroep Inwendige ziekten) - prof. Nicolas Le Thomas (Vakgroep Informatietechnologie) - dr. Monica Marro Sanchez (The Institute of Photonic Sciences, Castelldefels, Spain) - prof. Andre Skirtach (Vakgroep Moleculaire Biotechnologie)

Korte beschrijving

Deze doctoraatsthesis start bij het ontwerp, fabricage en optimalisatie van nano-gestructureerde chips bestaande uit een periodisch patroon van gouden nanodomes. Een collectieve resonantie van elektronen en fotonen aan het oppervlak van deze nanodomes leidt tot een tien-miljoen maal versterkte interactie tussen licht en moleculen op enkele nanometers van dit oppervlak, een techniek genaamd oppervlakte-versterkte Raman spectroscopie. Dit laat toe om spectroscopisch op een gevoelige wijze moleculaire vibraties te detecteren. Deze nano-gestructureerde chips maakten twee toepassingen mogelijk. Enerzijds maakten we gebruik van microschijfjes met een gouden-nanodome structuur om intracellulair vreemde moleculen te op te sporen. Anderzijds werd een generische methode ontwikkeld om de activiteit van proteases, enzymes die peptidebindingen hydrolyseren, te meten via het vibrationele spectrum van goud-gebonden peptides. Tot slot werden een aantal belangrijke stappen gezet om deze technologie te miniaturisering op een geïntegreerd fotonisch platform, waarbij de klassieke Raman microscoop vervangen wordt door siliciumnitride optische golfgeleiders.

Praktisch

Wanneer
Maandag 30 oktober 2017, 17:00
Waar
conference room 'Ceremoniezaal Aula', Voldersstraat 9, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be