Life food and use of probiotics in rabbit fish (Siganus guttatus, Bloch 1787) larviculture

Promovendus/a
Van Bao Duy Le
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
LA13
Academische graad
Doctor in de toegepaste biologische wetenschappen
Taal proefschrift
en
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Peter Bossier (BW13)-dr. Nguyen Ngoc Phuoc (Hue University of Agriculture and Forestry)
Examencommissie
Prof. dr. ir. Jo Dewulf (Voorzitter) (BW11)-Prof. dr. ir. Mieke Uyttendaele (Secretaris) (BW07)-Em. prof. dr. Patrick Sorgeloos (BW13)-Prof. dr. Gilbert Van Stappen (BW13)-Prof. dr. Annemie Decostere (DI05)-Prof. Olav Vadstein (Norwegian University of Science and Technology (NTNU))

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 1 december 2017, 16:00
Waar
A0.030 (A20), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent