Design Aspects of High Performance Synchronous Reluctance Machines with and without Permanent Magnets

Promovendus/a
Mohamed Nabil Fathy Ibrahim
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen
Curriculum
M.Sc. Degree in Electrical Engineering, Tanta University, Egypte, 2012
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Taal proefschrift
en
Vertaling titel
Ontwerpaspecten van performante synchrone reluctantiemachines met en zonder permanente magneten
Promotor(en)
prof. Peter Sergeant, vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen - prof. Essam Rashad (Tanta University, Egypte)
Examencommissie
voorzitter prof. Daniël De Zutter (eredecaan) - prof. Nicola Bianchi (Università degli Studi di Padova, Italy) - prof. Guillaume Crevecoeur (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen) - prof. Luc Dupré (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen) - prof. Omar Hegazy (Vrije Universiteit Brussel) - prof. Essam Rashad (Tanta University, Egypt) - prof. Pieter Rombouts (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Peter Sergeant (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen)

Korte beschrijving

Dit doctoraat bestudeert ontwerpsaspecten van synchrone reluctantiemotoren (SynRMs), met als doel de machine te verbeteren wat betreft rendement, koppel en koppelrimpel. Om bovenstaande doelen te realiseren wordt eerst de geometrie van de fluxbarrières in de rotor geoptimaliseerd, op basis van geparametriseerde eindige-elementenmodellen. Naast de geometrische optimalisatie worden vier soorten magnetisch blik in de machine vergeleken. Voor het beste type blik was het rendement 9% punt hoger dan voor het slechtste, in het nominaal werkingspunt. Een derde studie is de vergelijking van SynRMs met twee verschillende types wikkelingen op de stator: de conventionele sterschakeling, en de gecombineerde ster-driehoekschakeling. Ook voor de rotor worden twee versies beschouwd: een versie zonder magneten, en een versie waaraan ferrietmagneten toegevoegd zijn. De machine met gecombineerde ster-driehoekschakeling en ferrietmagneten heeft bij nominale werking 0.82% punt meer rendement dan de machine met conventionele sterschakeling en rotor zonder magneten. Qua experimenteel werk werden in totaal vijf machines gebouwd en getest: een referentiemachine, en vier geoptimaliseerde machines, op basis van de twee statoren met verschillende types wikkelingen, en de rotoren met en zonder magneten. Tot slot wordt een praktische case bestudeerd: een pompinstallatie met een SynRM en met voeding door zonnepanelen. De SynRM en de controle ervan werden geoptimaliseerd.

Praktisch

Wanneer
Donderdag 7 december 2017, 17:00
Waar
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 15, 9052 Zwijnaarde 15, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be