Experimental Methodologies to Study Fretting Fatigue Damage and Crack Initiation

Promovendus/a
Saosometh Chhith
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen
Curriculum
Master of Engineering, Kyungpook National University, Zuid-Korea, 2010
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Taal proefschrift
en
Promotor(en)
prof. Wim De Waele, vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen - prof. Patrick De Baets, vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen
Examencommissie
voorzitter prof. Gert De Cooman (onderwijsdirecteur) - prof. Patrick De Baets (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen) - prof. Wim De Waele (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen) - prof. Dieter Fauconnier (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen) - prof. Kalácska Gábor (Szent István University, Gödöllõ, Hungary) - dr. Reza Hojjati Talemi (ArcelorMittal Global R&D Gent & OCAS, Zwijnaarde) - prof. Roumen Petrov (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen)

Korte beschrijving

Fretting-vermoeiing is een complex schadeproces waarin slijtage, corrosie en scheurvorming voorkomen. De experimentele methodologieën om dergelijk probleem te onderzoeken zijn zeer beperkt doordat het schadeproces zich in een gesloten contact voordoet. Twee nieuwe methodieken werden ontwikkeld op basis van infraroodthermografie. De eerste methode is een offline techniek voor het snel bepalen van de fretting-vermoeiingsgrens. Deze is gebaseerd op analyse van de tweede harmonische in het output temperatuursignaal bekomen bij een sinusoïdale vermoeiings-belasting met trapsgewijs stijgende spanningsamplitude. De tweede methode is een online detectie van scheurvorming door fretting-vermoeiing op basis van de eerste harmonische in het temperatuursignaal, welke thermo-elastische effect weerspiegelt, bij een sinusoïdale vermoeiings-belasting met constante spanningsamplitude. De evolutie van deze harmonische maakt het eveneens mogelijk om de scheurinitiatie- en propagatietijd te identificeren. De online scheurdetectie methode wordt toegepast om de vermoeiing van de aluminiumlegering te onderzoeken waarbij het type contact verandert van lijn naar elliptisch contact. Met behulp van de bekomen gegeven m.b.t. scheurinitiatie-tijd van verschillende materialen en/of contacttypes, is het mogelijk om de analytische en numerieke modellen die scheurinitiatie voorspellen te verbeteren, en het "schaal effect" van fretting-vermoeiing te begrijpen. De twee methodieken werden verder toegepast op vermoeiingstesten van een gebogen specimen met goede resultaten.

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 8 december 2017, 09:30
Waar
auditorium A.03 Industrieel Beheer, gebouw 903, tweede verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 903, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be