A novel approach in paediatric drug research: the development of a juvenile conventional pig model for pharmacokinetic/pharmacodynamic studies, using desmopressin as case

Promovendus/a
Elke Gasthuys
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Farmacologie, Toxicologie en Biochemie
Curriculum
Elke Gasthuys werd geboren op 12 december 1990 te Gent. Na het beëindigen van het algemeen secundair onderwijs aan het Sint-Franciscus Instituut te Melle, richting Moderne Talen – Wetenschappen, startte ze in 2008 met de studies Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Ze behaalde in 2013 het diploma van Master of Science in de Geneesmiddelen-ontwikkeling met onderscheiding. Geboeid door wetenschappelijk onderzoek, startte Elke in januari 2014 haar doctoraatsonderzoek aan de vakgroep Farmacologie, Toxicologie en Biochemie van de Faculteit Diergeneeskunde (UGent). Haar project kadert in het ruimer FWO-SBO SAFE-PEDRUG project (www.safepedrug.eu), dat als algemeen doel heeft om de pediatrische geneesmiddelenontwikkeling te verbeteren. Een belangrijke taak is de karakterisatie van het conventioneel varken als alternatief pediatrisch diermodel. Naast het SAFE-PEDRUG project is ze ook lid van de fysiologie subgroep van het HESI-DART project (ILSI Health and Environmental Sciences Institute - Development and Reproductive Toxicology), in verband met preklinische neonatale/pediatrische modellen. Ook het welzijn van dieren ligt haar nauw aan het hart, waardoor ze tijdens haar doctoraat lid werd van de Dierenwelzijnscel van de vakgroep en van de Ethische Commissie van de Faculteiten Diergeneeskunde en Bio-Ingenieurswetenschappen (UGent). In 2017 vervolledigde ze het trainingsprogramma van de Doctoral Schools of Life Sciences and Medicine van de Universiteit Gent. Elke is auteur en medeauteur van meerdere wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften en presenteerde haar onderzoeksresultaten op verschillende internationale congressen. Tijdens haar doctoraat was Elke ook promotor van meerdere masterthesissen.
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
en
Promotor(en)
Prof. Dr. S. Croubels Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent Prof. Dr. M. Devreese Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent
Examencommissie
Prof. Dr. P. De Backer Voorzitter van de examencommissie Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent Prof. Dr. G. Kearns Arkansas Children’s Hospital, University of Arkansas for Medical Sciences Dr. M. Cornet UCB Biopharma Sprl, Braine-l’Alleud Prof. Dr. S. Van Cruchten Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen, Universiteit Antwerpen Prof. Dr. A. Vermeulen Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit Gent Prof. Dr. J. Vande Walle Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent

Korte beschrijving

In de Algemene Inleiding van dit doctoraat werd een overzicht gegeven van het pediatrisch geneesmiddelenonderzoek, met focus op pediatrische preklinische diermodellen. Vervolgens werd er een vergelijkend literatuuroverzicht gegeven van de dispositie van geneesmiddelen bij juveniele varkens en mensen. Tot slot werd een voorbeeld geneesmiddel bestudeerd, namelijk desmopressine, voor wat betreft de farmacokinetiek (PK), de farmacodynamiek (PD), evenals het therapeutisch gebruik ervan in de pediatrie. De Algemene Doelstelling van dit doctoraat was om na te gaan of het conventionele varken een diermodel kan zijn voor preklinisch pediatrisch geneesmiddelenonderzoek. Om dit doel te kunnen bereiken werd er eerst gezocht naar geschikte methoden voor repetitieve urine- en bloedcollectie bij biggen van de geïncludeerde leeftijden (acht dagen, vier en acht weken).

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 15 december 2017, 16:30
Waar
Auditorium 1 (Hoogbouw) (3e verdieping), Faculteit Diergeneeskunde, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Na de verdediging volgt een receptie waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd. Indien u de receptie zult bijwonen, gelieve dit per e-mail (elke.gasthuys@ugent.be) te melden vóór 5 december 2017