Prey selection and digestive processing in terrestrial carnivorous mammals

Promovendus/a
Annelies De Cuyper
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Voeding, Genetica en Ethologie
Curriculum
Annelies De Cuyper werd geboren op 7 februari 1989 te Gent. In 2007 behaalde zij haar diploma secundair onderwijs in de richting Wetenschappen-Wiskunde aan het Heilig-Hart College te Halle. In hetzelfde jaar startte zij de studies Diergeneeskunde aan de Universiteit van Gent. Zij behaalde in 2010 haar Bachelor diploma met de grootste onderscheiding en in 2013 haar Master diploma (Optie Onderzoek-Rund) met grote onderscheiding. In december 2013 behaalde zij een IWT beurs voor strategisch basisch onderzoek en startte als doctoraatsbursaal aan de vakgroep Voeding, Genetica en Ethologie. Gedurende vier jaar onderzocht zij de verteringsfysiologie van terrestrische carnivore diersoorten met een focus op carnivoor-prooi relaties. Annelies De Cuyper was promotor en co-promotor van meerdere studenten en is auteur of medeauteur van meerdere wetenschappelijke publicaties en rapporten. Zij presenteerde op meerdere nationale en internationale congressen.
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
en
Promotor(en)
Prof. Dr. ir. G. P. J. Janssens Faculteit Diergeneeskunde, UGent Prof. Dr. M. Clauss Vetsuisse Faculty, University of Zurich Prof. Dr. M. Hesta Faculteit Diergeneeskunde, UGent
Examencommissie
Prof. Dr. ir. H. Favoreel, Voorzitter van de examencommissie Prof. Dr. F. Pasmans Faculteit Diergeneeskunde, UGent Prof. Dr. ir. W. Hendriks Department of Animal Sciences, Wageningen University Dr. R. Butterwick Waltham Centre for Pet Nutrition, UK Prof. Dr. A. Zedrosser Faculty of Arts and Sciences, University College of Southeast Norway Prof. Dr. L. Lens Terrestrische Ecologie, UGent

Korte beschrijving

Terrestrische carnivoren binnen de klasse der Mammalia vertonen menig verschil in verteringsfysiologie. Door beter te begrijpen waaruit deze verteringsverschillen zijn geëvolueerd, kan dit ons helpen het huidige voedingsmanagement van gedomesticeerde carnivoren en carnivoren in gevangenschap te verbeteren alsook onze blik te verruimen bij de studie naar voedingsgerelateerde stoornissen. Het is pas sinds kort dat een mogelijke verklaring voor de diversiteit in verteringsfysiologie werd gezocht in de voedingsstrategieën van wilde carnivoren. Uit de literatuur blijkt een functionele dichotomie in carnivore voedingsstrategieën te bestaan: grote carnivoren die jagen op grote prooien, waarna zij overvloedige maaltijden consumeren met enkel de meest verteerbare delen van de prooi, en dit aan een lage frequentie (overvloed-en-honger strategie) vs. kleine carnivoren die typisch kleine prooien vangen, deze volledig consumeren en dit aan een heel hoge frequentie (frequente voedingsstrategie). Het lijkt dat de voedingsstrategie waarvoor een carnivoor opteert, gedreven wordt door zijn eigen massa: vanaf 10-20 kg eigen lichaamsgewicht zal de carnivoor overgaan van een kleine prooi naar een grote prooi. Het is dus mogelijk dat de massa van de carnivoor een complete voedingsstrategie bepaalt en bijgevolg de verteringsfysiologie. Naast het bestuderen van de co-evolutie van voedingsstrategieën en verteringsfysiologie, kan de studie van maagdarmpassage, als een belangrijk onderdeel van een voedingsstrategie, van een prooi-dieet de verteringsfysiologie van terrestrische carnivoren verder karakteriseren.

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 15 december 2017, 17:30
Waar
Kliniekauditorium A, Faculteit Diergeneeskunde, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Na de verdediging volgt een receptie waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd. Indien u de receptie wenst bij te wonen, gelieve in te schrijven vóór 5 december 2017 per e-mail op annelies.decuyper@UGent.be