The marine environment and contaminants in seafood: Public perception and risk assessment

Promovendus/a
Silke Jacobs
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
LA01
Academische graad
Doctor in de toegepaste biologische wetenschappen
Taal proefschrift
nl
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Wim Verbeke (BW01)-Prof. dr. Stefaan De Henauw (GE12)-Dr. ir. Isabelle Sioen (BW07)
Examencommissie
Prof. dr. ir. Peter Bossier (Voorzitter) (BW13)-Prof dr. Liesbeth Jacxsens (Secretaris) (BW07)-Prof. dr. Colin Janssen (BW09)-Dr. Johan Robbens (Ilvo Vlaanderen)-Prof. dr. Karen Brunso (University of Aarhus)

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 15 december 2017, 16:00
Waar
A0.030 (A20), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent