Condition Monitoring with Motor Current Signature Analysis

Promovendus/a
Bram Corne
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen
Curriculum
Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek — afstudeerrichting elektrotechniek, Hogeschool West-Vlaanderen, 2012
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Taal proefschrift
en
Vertaling titel
Conditiebewaking aan de hand van statorstroomanalyse
Promotor(en)
prof. Jan Desmet, vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen - prof. Jos Knockaert, vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen
Examencommissie
voorzitter prof. Luc Taerwe (prodecaan) - prof. Sérgio Cruz (Universidade de Coimbra & Instituto de Telecomunicações, Portugal) - prof. Stijn Derammelaere (Universiteit Antwerpen) - prof. Jan Desmet (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen) - prof. Jos Knockaert (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen) - prof. Wim Serruys (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen) - prof. Kurt Stockman (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen) - prof. Sofie Van Hoecke (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - dr. Bram Vervisch (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen)

Korte beschrijving

Conditiebewaking bij elektrisch roterende machines kan onverwachtse uitvallen van industriële productie-eenheden reduceren met 50%. Nuttig, want de huidige downtime van 6.3% impliceert voor de Europese industrie een jaarlijks verlies van ongeveer €1.000 miljard. Het analyseren van machinetrillingen is de meest toegepaste en betrouwbare techniek om aan conditiebewaking te doen. Echter brengt deze techniek toch heel wat nadelen met zich mee zoals een hoge kostprijs, sensorgevoeligheid, opstellingsafhankelijkheid... De techniek die deze voornaamste nadelen van trillingsanalyse weg kan werken en naast mechanische ook elektrische problemen kan opsporen is het analyseren van de statorstroom. Toch zorgt één struikelblok ervoor dat statorstroomanalyse de huidige markt in conditiebewaking niet overheerst. Het is namelijk, tot op vandaag, onmogelijk om via de stroom de ernst van gedetecteerde mechanische problemen in te schatten. Dit zorgt ervoor dat de operator van de machine geen inschatting kan maken omtrent de urgentie van het probleem indien een fout gealarmeerd wordt. Echter, in dit doctoraatsonderzoek werd een experimentele testbank opgebouwd die kampt met dit gebrek. Die testbank kan verschillende mechanische fouten op een nauwkeurige en reproduceerbare emuleren, dit onder verschillende omstandigheden. Vervolgens werden gekwantificeerde verbanden opgesteld tussen de ernst van optredende mechanische fouten en de overeenkomstige reflecties in de statorstroom.

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 15 december 2017, 17:00
Waar
Campus Kortrijk, gebouw A, lokaal A0.09, gelijkvloers, Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be