New insights in transmission, diagnosis and treatment of equine sarcoids

Promovendus/a
Maarten Haspeslagh
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Heelkunde en Anesthesie van de Huisdieren
Curriculum
Maarten Haspeslagh werd geboren op 7 juni 1987 in Nassau-Bay, Texas. Na het afronden van de middelbare school in België startte hij met de studie diergeneeskunde in 2005 aan de Universiteit Gent. In juni 2011 behaalde hij het diploma van Master in de Diergeneeskunde met onderscheiding. Na een internship in Qatar trad Maarten in 2012 als assistent in dienst van de vakgroep Heelkunde en Anesthesie van de Huisdieren aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent, waar hij onder leiding van Prof. Dr. Ann Martens zijn interesses in wetenschappelijk onderzoek en chirurgie kon combineren. Gedurende de daaropvolgende jaren was hij verantwoordelijk voor de behandeling van tumoren bij het paard, gaf hij praktisch onderwijs aan masterstudenten en nam hij deel aan de wachtdiensten van de kliniek. Daarnaast voerde hij onderzoek uit naar het equine sarcoid en was hij betrokken bij diverse andere onderzoeksprojecten. Naast zijn klinische en wetenschappelijke taken is Maarten lid van het redactiecomité van het Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift en zetelt hij in de Facultaire Commissie voor Internationalisering, de centrale Expertengroep voor Internationalisering en het Adviescomité voor Onderwijstaal. Maarten is (co-)auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties, sprak op verscheidene nationale en internationale congressen en trad op als reviewer.
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
en
Promotor(en)
Prof. Dr. A. Martens Faculteit Diergeneeskunde, UGent Prof. Dr. L. Vlaminck Faculteit Diergeneeskunde, UGent
Examencommissie
Prof. Dr. L. Peelman Voorzitter van de examencommissie Faculteit Diergeneeskunde, UGent Prof. Dr. K. Chiers Faculteit Diergeneeskunde, UGent Prof. Dr. K. Ongenae Universitair Ziekenhuis, UGent Prof. Dr. A. Fürst Vetsuisse Faculty, University of Zurich Prof. Dr. M. Sloet van Oldruitenborgh - Oosterbaan Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht Dr. S. Vandenabeele Faculteit Diergeneeskunde, UGent Dr. D. De Clercq Faculteit Diergeneeskunde, UGent

Korte beschrijving

Equine sarcoïden zijn veel voorkomende tumoren van de huid van paardachtigen, die veroorzaakt worden door het boviene Papillomavirus (BPV). In dit werk wordt een onderzoeksproject beschreven met als uiteindelijk doel het klinisch management van de tumoren te verbeteren. Er wordt ingegaan op verschillende thema’s die van belang zijn voor de verspreiding, diagnose, en behandeling van de aandoening.

Praktisch

Wanneer
Maandag 18 december 2017, 17:30
Waar
Kliniekauditorium A, Faculteit Diergeneeskunde, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Na de verdediging wordt u uitgenodigd voor een feestelijke maaltijd. Gelieve uw aanwezigheid per email te bevestigen voor 8 december 2017 op Maarten.Haspeslagh@UGent.be