Een linguïstisch-etnografische analyse van hedendaags gesproken Nederlands op een Oost-Vlaamse secundaire school

Promovendus/a
Inge Van Lancker
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Taalkunde
Curriculum
Master of Arts in de taal- en letterkunde, afstudeerrichting Nederlands - Spaans, UGent, 2011
Academische graad
Doctor in de taalkunde
Taal proefschrift
nl
Promotor(en)
Prof. dr. Johan De Caluwe Prof. dr. Jürgen Jaspers (ULB)
Examencommissie
Prof. dr. Liliane Haegeman (LW06)

Praktisch

Wanneer
Donderdag 21 december 2017, 16:00
Waar
Auditorium Jaap Kruithof, Blandijnberg 2, 9000 Gent

Meer info

Contact
fsa.lw@Ugent.be