Quantification of Structural Reliability and Robustness of New and Existing Concrete Structures Considering Membrane Action

Promovendus/a
Wouter Botte
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Bouwkundige Constructies
Curriculum
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde, Universiteit Gent, 2013
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
en
Vertaling titel
Kwantificering van constructieve betrouwbaarheid en robuustheid van nieuwe en bestaande betonconstructies rekening houdend met membraanwerking
Promotor(en)
prof. Luc Taerwe, vakgroep Bouwkundige Constructies - prof. Robby Caspeele, vakgroep Bouwkundige Constructies
Examencommissie
voorzitter prof. Hendrik Van Landeghem (ere-onderwijsdirecteur) - prof. Beatrice Belletti (Università degli Studi di Parma, Italy) - prof. Robby Caspeele (Vakgroep Bouwkundige Constructies) - prof. Hans De Backer (Vakgroep Civiele Techniek) - prof. Giuseppe Mancini (Politecnico di Torino, Italy) - prof. Luc Taerwe (Vakgroep Bouwkundige Constructies) - prof. Ruben Van Coile (Vakgroep Bouwkundige Constructies) - prof. Kim Van Tittelboom (Vakgroep Bouwkundige Constructies) - prof. John Vantomme (Koninklijke Militaire School, Brussel)

Korte beschrijving

“Hoe veilig en robuust zijn onze constructies?” Tijdens de laatste decennia is er heel wat onderzoek gebeurd met betrekking tot constructieve veiligheid. Toch is het beantwoorden van deze vraag nog steeds een uitdagend probleem waar ingenieurs meer en meer mee geconfronteerd worden. Zo is er geen degelijk kader dat toelaat om de betrouwbaarheid en robuustheid van ouder wordende of beschadigde bouwwerken in te schatten. Evenzo is het onduidelijk hoe men moet omgaan met de talrijke onzekerheden die zich voordoen in het beoordelingsproces. In eerder onderzoek werd reeds aangetoond dat membraanwerking van gewapendbetonconstructies bijdraagt tot de inherente veiligheid en robuustheid ervan. In dit proefschrift is, via numerieke analyses, aangetoond welke ontwerpparameters een significante invloed hebben op deze membraanwerking. Er is aangetoond dat vanwege degradatie (zoals wapeningscorrosie) heel wat minder membraanwerking kan geactiveerd worden waardoor gewapendbetonconstructies minder robuust worden na verloop van tijd. Daarnaast is een kader ontwikkeld dat toelaat om onzekerheden met betrekking tot materiaaleigenschappen in rekening te brengen in de betrouwbaarheids- en robuustheidsanalyse van gewapendbetonconstructies. Bovendien is aangetoond dat door het schatten van parameters (uit bijvoorbeeld testresultaten) belangrijke onzekerheden worden geïntroduceerd die in rekening gebracht moeten bij de beoordeling van bestaande constructies. Hiervoor is een vereenvoudigde methode ontwikkeld.

Praktisch

Wanneer
Donderdag 21 december 2017, 17:00
Waar
Jozef Plateauzaal, Plateaustraat 22, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be