EEG Source Connectivity for Seizure Onset Zone Localization in Epilepsy

Promovendus/a
Willeke Staljanssens
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek — afstudeerrichting informatie- en communicatietechnologie, Universiteit Gent, 2013
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken
Taal proefschrift
en
Vertaling titel
Lokalisatie van de epileptische aanvalszone op basis van EEG-connectiviteitsanalyse
Promotor(en)
prof. Roel Van Holen, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - dr. ir. Pieter van Mierlo, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Examencommissie
voorzitter prof. Patrick De Baets (decaan) - prof. Guillaume Crevecoeur (Vakgroep Elektrische Energie) - dr. Geertjan Huiskamp (Universiteit Utrecht, the Netherlands) - prof. Roel Van Holen (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Sabine Van Huffel (KU Leuven) - dr. ir. Pieter van Mierlo (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Kristl Vonck (Vakgroep Inwendige ziekten) - prof. Serge Vulliémoz (Université de Genève, Switzerland)

Korte beschrijving

Epilepsie is een neurologische aandoening gekarakteriseerd door het optreden van aanvallen. Bij 60-70% van de patiënten volstaat anti-epileptische medicatie om de aanvallen te onderdrukken. Voor de overige 30-40% is chirurgische verwijdering van het hersenweefsel dat de aanvallen veroorzaakt, de epileptische focus, vaak de meest effectieve behandelingsoptie. Om zijn geschiktheid voor epilepsiechirurgie na te gaan, wordt de patiënt doorverwezen naar de preheelkundige evaluatie, waarin men probeert de epileptische focus te lokaliseren op basis van verschillende klinische onderzoeken. Dit proces is echter vaak moeilijk, niet eenduidig, arbeidsintensief en soms subjectief omdat het onderhevig is aan menselijke interpretatie. Daarom werd in dit proefschrift een methode ontwikkeld die op een nauwkeurige en meer objectieve manier de aanvalszone kan identificeren. Dit werd gedaan op basis van het elektro-encefalogram (EEG) dat de elektrische activiteit van de hersenen meet met elektrodes op de hoofdhuid. Momenteel wordt in de preheelkundige evaluatie dit EEG visueel geïnterpreteerd, maar in dit proefschrift werden er geavanceerde signaalverwerkingstechnieken op toegepast (EEG bronreconstructie en functionele connectiviteitsanalyse). Het ontwikkelde raamwerk werd getest met simulaties en gevalideerd in patiëntendata. Hierbij toonden we aan dat de techniek de aanvalszone kan lokaliseren en dat deze potentieel een meerwaarde kan betekenen in de behandeling van de patiënt.

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 23 januari 2018, 16:00
Waar
Jozef Plateauzaal, Plateaustraat 22, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be