The representation of language in bilinguals: Neural overlap as a function of modality, representational level, language proficiency and context

Promovendus/a
Eowyn Van de Putte
Faculteit
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Experimentele Psychologie
Academische graad
Doctor in de Psychologie
Taal proefschrift
en
Promotor(en)
Promotor: Prof. dr. Wouter Duyck, Vakgroep Experimentele Psychologie (PP02) - Copromotor: Prof. dr. Wouter De Baene, Vakgroep Experimentele Psychologie (PP02)
Examencommissie
Voorzitter examencommissie: Prof. dr. Geert De Soete (decaan FPPW)

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 30 januari 2018, 17:30
Waar
Het Pand, zaal rector Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent