CARRY-OVER OF TETRACYCLINES AND SULPHONAMIDES-TRIMETHOPRIM IN PIG FEED Resistance selection in the pig microbiota caused by doxycycline

Promovendus/a
Laura Peeters
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Farmacologie, Toxicologie en Biochemie
Curriculum
Laura Peeters werd geboren op 9 november 1985 te Eeklo. In 2003 behaalde ze het diploma secundair onderwijs richting Wetenschappen-Wiskunde (8u) aan het College O.-L.-V. Ten Doorn te Eeklo. In hetzelfde jaar startte ze de studie Diergeneeskunde aan de Universiteit Gent en in 2009 behaalde ze het diploma van Master in de Diergeneeskunde (optie Kleine Huisdieren). Na een aantal jaren in een dierenartsenpraktijk gewerkt te hebben, startte ze haar doctoraatsonderzoek naar de effecten van kruiscontaminatie van diervoeder met antimicrobiële middelen op resistentieselectie, gefinancierd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (project RT 12/03 CROSSCONTAM). Het onderzoek werd uitgevoerd op het CODA in Ukkel, de Faculteit Diergeneeskunde (Vakgroep Farmacologie, Toxicologie en Biochemie en Vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten) in Merelbeke en op het ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) in Melle. Ze begeleidde studenten in het behalen van hun masterproef en in 2015 vervolledigde ze de doctoraatsopleiding van de Doctoral School of Life Science and Medicine van de Universiteit Gent. Momenteel is ze werkzaam bij de onderzoeksgroep van Prof. Dr. F. Van Immerseel op de Vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten. Laura Peeters is auteur en medeauteur van meerdere wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften en nam actief deel aan verschillende nationale en internationale congressen aan de hand van posters en mondelinge presentaties.
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
en
Promotor(en)
Prof. Dr. S. Croubels Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent Prof. Dr. P. Butaye School of Veterinary Medicine, Ross University Basseterre, St. Kitts Dr. G. Rasschaert ILVO, Eenheid Technologie en Voeding, Melle Prof. Dr. A. Smet Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Antwerpen
Examencommissie
Prof. Dr. D. Maes Voorzitter van de examencommissie Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent Dr. B. Catry WIV-ISP, Brussel Prof. Dr. J. Dewulf Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent Prof. Dr. M. Heyndrickx ILVO, Eenheid Technologie en Voeding, Melle Dr. H. Imberechts CODA-CERVA, Ukkel Dierenarts K. Vermeersch FAVV, Brussel

Korte beschrijving

Kruiscontaminatie van voeders met lage concentraties antimicrobiële middelen is een onvermijdelijk probleem dat voortvloeit uit de toepassing van voedermedicatie in de varkenssector. Als gevolg van dit fenomeen komt een aanzienlijk aantal varkens in contact met lage dosissen antimicrobiële middelen via het voeder. De Algemene Doelstelling van dit doctoraatsonderzoek was de resistentieselectie te onderzoeken ter hoogte van de intestinale microbiota van het varken na opname van voeder dat verslepingsconcentraties van antimicrobiële middelen bevat.

Praktisch

Wanneer
Maandag 19 februari 2018, 17:00
Waar
Faculteit Diergeneeskunde, auditorium 1 Hoogbouw (ingang nr. 24, 3e verdieping), Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Na de verdediging volgt een receptie waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd Indien u de receptie zult bijwonen, gelieve dit te melden per e-mail (Laura.Peeters@ugent.be) vóór 9 februari 2018