Valorisatie van berenvlees en analytische benaderingen voor de snelle detectie van berengeur aan de slachtlijn

Promovendus/a
Kaat Verplanken
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid
Curriculum
Kaat Verplanken werd geboren op 25 oktober 1990 te Gent. Na het beëindigen van het algemeen secundair onderwijs aan het Sint- Franciscus Instituut te Melle, richting Latijn- Wetenschappen, startte ze in 2008 de studie Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. In 2013 behaalde ze met onderscheiding het diploma van Master of Science in de Farmaceutische Zorg. Geboeid door wetenschappelijk onderzoek startte ze in 2013 haar doctoraatsonderzoek aan het labo Chemische Analyse binnen de Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid van de Faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Gent). Deze studie werd gefinancierd door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (SB 131420). Tevens vervolledigde ze in 2018 het trainingsprogramma van de Doctoral Schools of Life Sciences and Medicine van de Universiteit Gent. Kaat is auteur en co-auteur van meerdere wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften. Zij stelde haar onderzoeksresultaten voor op verschillende nationale en internationale congressen.
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
nl
Promotor(en)
Prof. Dr. L. Vanhaecke Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent Dr. J. Wauters Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent
Examencommissie
Prof. Dr. S. Croubels, Voorzitter van de examencommissie, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent Prof. Dr. D. Maes, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent Dr. L. Van Meulebroek, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent Dr. M. Aluwé, Instituut voor Landbouw en Visserij, Merelbeke, België Dr. R. Klont, Vion Food Group, Boxtel, Nederland Dr. S. Stead, Waters Corporation, Wilmslow, UK

Korte beschrijving

Tot voor kort werden mannelijke biggen chirurgisch gecastreerd zonder verdoving. Omwille van een toegenomen bewustzijn en verhoogde aandacht voor dierenwelzijn steeg de maatschappelijke druk om deze praktijk aan banden te leggen. Daarom werd in 2010 een Europese intentieverklaring opgesteld waarin deelnemende lidstaten zich engageerden om vrijwillig af te stappen van chirurgische castratie vanaf 2018. Eén van de alternatieven is het afmesten van intacte beren. Gezien castratie echter bedoeld was om het risico op berengeur (BG) te vermijden, i.e. een storende geur die kan vrijkomen bij het verhitten van berenvlees, impliceert de omschakeling naar het afmesten van intacte beren het mogelijks voorkomen ervan. Om dit risico te elimineren, stelde de Europese Unie verschillende voorwaarden voorop waaronder de reductie van berengeurprevalentie in karkassen, de valorisatie van vlees met BG en de ontwikkeling van snelle detectiemethodes voor BG aan de slachtlijn. Dit doctoraatsonderzoek kaderde binnen de twee laatstgenoemde voorwaarden, namelijk de sensorische evaluatie van berenvlees (Deel I) en de ontwikkeling van een snelle en betrouwbare detectiemethode voor BG (Deel II).

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 20 februari 2018, 16:30
Waar
Faculteit Diergeneeskunde, auditorium 1 Hoogbouw, 3e verdieping, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Na de verdediging volgt een korte receptie