Effect of Secondary Copper Slag as Supplementary Cementitious Material and Aggregate Replacement on Strength, Hydration, Microstructure and Durability of Ultra-High Performance Concrete

Promovendus/a
Romy Suryaningrat Edwin
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Bouwkundige Constructies
Curriculum
Magister Teknik/Master in Civil Engineering, Universitas Indonesia, 2007
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
en
Vertaling titel
Effect van secundaire koperslak als cement- en granulaatvervanging op sterkte, hydratatie, microstructuur en duurzaamheid van ultrahogesterktebeton
Promotor(en)
prof. Nele De Belie, vakgroep Bouwkundige Constructies - prof. Elke Gruyaert (KU Leuven)
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Veerle Boel (Vakgroep Bouwkundige Constructies) - prof. Jos Brouwers (Technische Universiteit Eindhoven, the Netherlands) - prof. Nele De Belie (Vakgroep Bouwkundige Constructies) - prof. Klaartje De Buysser (Vakgroep Chemie) - prof. Geert De Schutter (Vakgroep Bouwkundige Constructies) - prof. Elke Gruyaert (KU Leuven)

Korte beschrijving

Secundaire koperslak is een bijproduct van de koperrecyclage, dat puzzolaan materiaal en zware metalen kan bevatten. Het gebruik van dit materiaal in beton kan leiden tot het vermijden van milieuproblemen en een kostenreductie van de betonproductie zonder kwaliteitsverlies. Het doel van dit doctoraatsproject was om het gebruik van secundaire koperslak als vervanging van cement of granulaat in ultrahogesterktebeton te onderzoeken. Door toepassen van verschillende maaltechnieken werd koperslak van variërende fijnheid bekomen. De koperslak had een beperkte puzzolane activiteit. De druksterkte van het hogesterktebeton werd positief beïnvloed door de fijnheid van de koperslak te verhogen. Toevoeging van koperslak als cementvervanging had een beperkt effect op de porositeit van reactiefpoederbeton. Door toepassen van vacuümmenging en warmtebehandeling werd echter wel een significante daling van de totale porositeit bekomen. Het invoeren van nieuwe grenswaarden voor de segmentering van SEM-BSE beelden op basis van grijswaarden, leek veelbelovend voor het begroten van de porositeit van reactiefpoederbeton. De bekomen resultaten voor de porositeit waren immers meer vergelijkbaar met (maar nog steeds hoger dan) deze van kwikporosimetrie.

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 20 februari 2018, 15:00
Waar
auditorium metallurgie, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 903, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be