Experimental Assessment of the Mechanical Behavior of Immersion Joints and a Seismic Mitigation Method in Immersed Tunnels

Promovendus/a
Wenhao Xiao
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Bouwkundige Constructies
Curriculum
Master's Degree of Engineering, Tongji University, China, 2015
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
en
Vertaling titel
Experimentele evaluatie van het mechanisch gedrag van de zinkvoegen en van een methode voor de vermindering van het risico bij aardbevingen bij afgezonken tunnels
Promotor(en)
prof. Luc Taerwe, vakgroep Bouwkundige Constructies - prof. Yong Yuan (Tongji University, Shanghai, China)
Examencommissie
voorzitter prof. Hendrik Van Landeghem (ere-onderwijsdirecteur) - prof. Robby Caspeele (Vakgroep Bouwkundige Constructies) - prof. Wouter De Corte (Vakgroep Bouwkundige Constructies) - prof. Bart De Pauw (Vakgroep Civiele Techniek,) - prof. Hervé Degée (Vakgroep Bouwkundige Constructies) - prof. Luc Taerwe (Vakgroep Bouwkundige Constructies) - em. prof. Joost Walraven (Technische Universiteit Delft, the Netherlands) - prof. Haitao Yu (Tongji University, Shanghai, China) - prof. Yong Yuan (Tongji University, Shanghai, China)

Korte beschrijving

Zinkvoegen verbinden de tunnelelementen in afgezonken tunnels en zijn kritiek voor de integriteit en waterdichtheid van de tunnel. Gezien de complexiteit van zinkvoegen is het mechanisch gedrag echter niet goed gekend. Bovendien vormt de zinkvoeg een zwak punt bij aardbevingen. Vooreerst wordt het mechanisch en faalgedrag onderzocht via een uniek experimenteel onderzoeksprogramma. De proefresultaten tonen aan dat tandverbindingen in de zinkvoeg niet tegelijkertijd geactiveerd worden. Er wordt een verschil vastgesteld tussen de ontwerpcapaciteit en de experimenteel bekomen waarde. Daarnaast tonen de proeven aan dat het rubberprofiel in de zinkvoeg een significante bijdrage levert aan de afschuifstijfheid. Dit wijst erop dat de rubberafdichting niet kan verwaarloosd worden bij het tunnelontwerp. Om het risico bij aardbevingen te verminderen wordt in de thesis een ontwerpprocedure uitgewerkt voor een mechanisch toestel waarmee een maximale energiedissipatie in de voeg bekomen wordt. De werking van dit toestel is vervolgens gevalideerd met een grootschalig experiment. Bevestigt de test de ontwikkelde theorie en het potentieel van de methode. Hieruit wordt geconcludeerd dat energie-dissipatie in zinkvoegen een veelbelovende piste is voor verder onderzoek. Algemeen vormen de resultaten van het uitgevoerde onderzoek en de eruit afgeleide modellen, een waardevolle bron van informatie voor het ontwerp van afgezonken tunnels.

Praktisch

Wanneer
Maandag 26 februari 2018, 11:00
Waar
vergaderzaal 2.2 Oude Infirmerie, Het Pand, tweede verdieping, Onderbergen 1, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be