Informative Quality Estimation of Machine Translation Output

Promovendus/a
Arda Tezcan
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie
Curriculum
Master of Science in Artificial Intelligence, KU Leuven, 2011
Academische graad
Doctor in de vertaalwetenschap
Taal proefschrift
en
Promotor(en)
Prof. dr. Lieve Macken, Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie - Prof. dr. Veronique Hoste, Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie
Examencommissie
Voorzitter: Prof. dr. Marleen Van Peteghem, Vakgroep Taalkunde

Praktisch

Wanneer
Woensdag 14 maart 2018, 15:00
Waar
Het Pand, zaal rector Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent