Fundamentals of Discharge Initiation by ICRF Antennas in Fusion Devices

Promovendus/a
Matej Tripský
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Toegepaste Fysica
Curriculum
European Master of Science in Nuclear Fusion and Engineering Physics, Universiteit Gent, 2013
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
Taal proefschrift
en
Vertaling titel
Beginselen van ontladingsinitiatie door ICRF-antennes in fusiemachines
Gezamenlijk doctoraat
Koninklijke Militaire School
Promotor(en)
prof. Jean-Marie Noterdaeme, vakgroep Toegepaste Fysica - prof. Michael Van Schoor (Koninklijke Militaire School, Brussel)
Examencommissie
voorzitter prof. Patrick De Baets (decaan) - prof. Kristel Crombé (Vakgroep Toegepaste Fysica) - dr. David Douai (CEA Cadarache, Saint-Paul-lez-Durance, France) - prof. Raymond Koch (Koninklijke Militaire School, Brussel) - dr. Anatoli Lyssoivan (Koninklijke Militaire School, Brussel) - dr. Vladimir Moiseenko (National Science Center Kharkiv Institute of Physics and Technology, Ukraine) - prof. Jean-Marie Noterdaeme (Vakgroep Toegepaste Fysica) - prof. Hendrik Rogier (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Michael Van Schoor (Koninklijke Militaire School, Brussel - dr. ir. Tom Wauters (Koninklijke Militaire School, Brussel)

Korte beschrijving

De initiatie van plasma-ontladingen door ICRF (ionen cyclotron frequentiegebied) antennes wordt in fusie-machines bestudeerd voor wandconditioneringstoepassingen en zal worden gebruikt in de Internationale Thermonucleaire Experimentele Reactor (ITER). Dit proefschrift concentreert zich op de beginfase van de plasmaontlading: de doorslag van het neutrale gas en de productie van plasma door middel van radiofrequente elektrische velden uitgezonden door de ICRF-antenne. Het begrip van deze fase is cruciaal voor een veilige werking van de antenne. De doorslagfase wordt in dit proefschrift bestudeerd met behulp van computermodellen en gevalideerd door experimenten in fusie-machines. Het proefschrift introduceert het Monte Carlo-botsingsmodel RFdinity1d dat de beweging van geladen deeltjes langs het magnetische veld simuleert alsook hun botsingen met neutrale moleculen. De deeltjes worden versneld door het vacuüm elektrische veld van de antenne. De afhankelijkheid van de ionisatiesnelheid als een functie van de antenne-(parallel elektrisch veld, frequentie, fasering) en ontladingsparameters (druk, torusgrootte) werd onderzocht en vergeleken met de experimentele metingen. Nieuwe fysische inzichten zijn verkregen uit het model, zoals de toroidale propagatie van de Langmuir-golven tijdens de ontladingsinitiatiefase en de voorspelling van Kappa-energieverdelingen die experimenteel konden worden waargenomen op ASDEX-Upgrade. Op basis van dit werk wordt een veilig scenario aanbevolen voor het initiëren van ICRF-plasma in ITER.

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 16 maart 2018, 10:30
Waar
Jozef Plateauzaal, Plateaustraat 22, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be