A Biomechanical Analysis of Shear Wave Elastography in Pediatric Heart Models

Promovendus/a
Annette Caenen
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Master of Science in Biomedical Engineering, Universiteit Gent, 2013
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken
Taal proefschrift
en
Vertaling titel
Een biomechanische analyse van ‘shear wave’-elastografie toegepast op pediatrische modellen van het hart
Promotor(en)
prof. Patrick Segers, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Examencommissie
voorzitter prof. Paul Kiekens (eredecaan) - prof. Jan D'hooge (KU Leuven) - prof. Mathias Kersemans (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Richard Lopata (Technische Universiteit Eindhoven, the Netherlands) - prof. Mark Palmeri (Duke University, Durham, USA) - dr. ir. Mathieu Pernot (Inserm - Institut Langevin, Paris, France) - prof. Patrick Segers (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Pascal Verdonck (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Jan Vierendeels (Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding)

Korte beschrijving

Het systematisch vroegtijdig opsporen van hart- en vaatziekten in kinderen is essentieel voor de optimale behandeling en opvolging van patiënten enerzijds, en voor een verlaging van de mortaliteit en morbiditeit anderzijds. Huidige beeldvormingstechnieken bieden echter enkel informatie over de anatomie en structuur van het hart en niet over belangrijke diagnostische markers zoals de heersende spanningen of intrinsieke mechanische eigenschappen.
 
Deze doctoraatsthesis onderzoekt het potentieel van een relatief nieuwe ultrageluid techniek, ‘shear wave’-elastografie (SWE), om niet-invasief stijfheid van het hart te meten. De techniek genereert een perturbatie in het bestudeerde weefsel en meet vervolgens de voortplanting van deze mechanische golf, waarvan de voortplantingssnelheid direct gerelateerd is aan de stijfheid van het weefsel. Dit principe is reeds succesvol toegepast om verschillende pathologieën (hogere stijfheid) te detecteren, zoals borsttumoren en leverfibrose. Toepassing van deze techniek op het hart is echter uitdagender, vermits haar fundamentele werking in vraag wordt gesteld. Er wordt immers een complexe golf opgewekt ten gevolge van de gecompliceerde mechanische en structurele karakteristieken van de hartspierwand. Deze doctoraatsthesis biedt inzichten in de cardiale golfvoortplanting door gebruik te maken van computermodellen in combinatie met experimenten. Deze modellen laten ook toe om de accuraatheid van huidige materiaalkarakterisering op basis van SWE te bestuderen.

Praktisch

Wanneer
Maandag 19 maart 2018, 17:00
Waar
Jozef Plateauzaal, Plateaustraat 22, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be