Influence of Sulfur Compounds on Product Yields and Coke Formation during Steam Cracking of Hydrocarbons

Promovendus/a
Natália Olahová
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Engineer/Master in Chemical Technologies, Slovak University of Technology in Bratislava, Slowakije, 2011
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie
Taal proefschrift
en
Vertaling titel
Invloed van zwavelhoudende componenten op de productopbrengsten en cokevorming tijdens het stoomkraken van koolwaterstoffen
Promotor(en)
prof. Kevin Van Geem, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - prof. Marie-Françoise Reyniers, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - dr. ir. Inge Bellemans (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. ir. Georgios Bellos (Dow Benelux B.V., Terneuzen, the Netherlands) - prof. Roda Bounaceur (CNRS, Laboratoire Réactions et Génie des Procédés, Nancy, France) - dr. ir. Mathieu Couvrat (Manoir Industries, Val-de-Reuil, France) - prof. Guy Marin (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Marie-Françoise Reyniers (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Kevin Van Geem (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)

Praktisch

Wanneer
Maandag 26 maart 2018, 10:00
Waar
conference room 2.3 August Vermeylen, Het Pand, second floor, Onderbergen 1, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be