De strafrechtelijke bescherming van de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg.

Promovendus/a
Jan Vande Moortel
Faculteit
Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep
Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht
Academische graad
Doctor in de Rechten
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof. dr. Gert Vermeulen, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht (RE23)
Examencommissie
Prof. dr. Michel Tison, Voorzitter/Decaan - Prof. dr. Gert Vermeulen, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht (RE23) - Prof. dr. Tom Balthazar, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht (RE23) - Prof. dr. Philip Traest, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht (RE23) - Prof. dr. Koen Vandewoude, Vakgroep Inwendige ziekten (GE01) - Prof. dr. Herman Nys, Interfacultair Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht KULeuven - Prof. dr. Geneviève Schamps, Centre de droit médical et biomédical UCL - Prof. dr. Anne-Marie Van den Bossche, Europees Recht UAntwerpen

Korte beschrijving

In onze rechtstaat is er in de gezondheidszorg een doorgedreven bescherming van de beroepsuitoefening. Deze bescherming bestaat enerzijds uit een beroepsbescherming en anderzijds uit een titelbescherming. In dit proefschrift wordt de vraag gesteld en beantwoord of deze uitgebreide vorm van bescherming binnen de gezondheidszorg wel nodig is. Er wordt onderzocht welke alternatieve vorm van bescherming kan worden geboden. Hierbij wordt het zelfbeschikkingsrecht als uitgangspunt genomen, maar met een (nieuwe) beschermingsregeling voor onbekwamen. In het proefschrift worden tot slot enkele voorstellen gedaan om tot een meer deugdelijke wetgeving te komen, met name de redactie van een federaal juridisch woordenboek, een doelmatigheidstest voor wetgeving, de goedkeuring van gecoördineerde wetteksten en wetgeving na cassatierechtspraak.

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 17 april 2018, 18:00
Waar
Het Pand, zaal rector Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent

U wordt vriendelijk verzocht om uw aanwezigheid te bevestigen tegen uiterlijk 12/04/2018 via doctoraat@advamo.com.