Energy-Aware Evolutionary Optimization for Cyber-Physical Systems in Industry 4.0

Promovendus/a
Xu Gong
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum
Ingénieur en Electronique, Institut National Polytechnique de Toulouse, Frankrijk, 2013
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. Wout Joseph, vakgroep Informatietechnologie - prof. Luc Martens, vakgroep Informatietechnologie
Examencommissie
voorzitter prof. Patrick De Baets (decaan) - prof. Johannes Cottyn (Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp) - dr. ir. Toon De Pessemier (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Wout Joseph (Vakgroep Informatietechnologie) - dr. Xiang Li (Singapore Institute of Manufacturing Technology, Singapore) - prof. Luc Martens (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Mario Pickavet (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Tony Wauters (KU Leuven)

Korte beschrijving

In Industrie 4.0, raken internet- en productietechnologieën verweven. Dit omvat een reeks opkomende technologieën, zoals cyber-fysische systemen (CPS), industrial Internet-of-Things (IIoT), big-data analyse, edge computing en cloud computing. Dit proefschrift onderzoekt Industrie 4.0 vanuit het perspectief van energiebewust evolutionair rekenen. Het industriële energieverbruik neemt ongeveer 1/3 van het totale energieverbruik in een samenleving in beslag. Met de introductie van ``smart grids'' in de verwerkende industrie, moeten fabrieken hun productie aanpassen aan variabele elektriciteitsprijzen (``demand response'' of DR), om hun elektriciteitskosten te verlagen en hun reputatie op het gebied van duurzaamheid te promoten. Evolutionair rekenen is een subdomein van kunstmatige intelligentie (``Artificial Intelligence'' of AI). Het bevat diverse op de natuur geïnspireerde metaheuristieken voor snelle en hoogwaardige optimalisatie. Het onderzoek van dit proefschrift wordt in twee delen opgesplitst. Het eerste deel concentreert zich op energiebewuste productieplanning onder variabele elektriciteitsprijzen, om de energiekosten en de productiekosten voor fabrieken te verlagen, zonder de conventionele productie KPI aan te tasten. Het tweede deel onderzoekt hoe dichte, economische, industriële draadloze netwerken gepland kunnen worden en hoe het zendvermogen van deze netwerken kan worden geregeld voor interferentiebeperking, zodat het hele draadloze netwerk robuust kan blijven in ruwe industriële omgevingen.

Praktisch

Wanneer
Woensdag 18 april 2018, 17:00
Waar
auditorium 1, iGent, first floor, Technologiepark Zwijnaarde 15, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be