Identity constructions at the intersection of mental health, religion, ethnicity and gender in Belgium

Promovendus/a
Elise Rondelez
Faculteit
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Sociologie
Academische graad
Doctor in de Sociologie
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Identiteitsconstructies op het snijpunt van geestelijke gezondheid, religie, etniciteit en gender in België
Promotor(en)
Prof. Dr. Piet Bracke Prof. Dr. Griet Roets Prof. dr. Sarah Bracke

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 27 april 2018, 14:00
Waar
Het Pand, zaal rector Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent