Breeding on the Brink of Extinction: What can we learn from game-ranched white rhinoceroses (Ceratotherium simum simum) ?

Promovendus/a
Cyriel Ververs
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Verloskunde, Voortplanting en Bedrijfsdiergeneeskunde
Curriculum
Cyriel Ververs werd geboren op 14 mei 1982 in Roermond, Nederland. In 2009 behaalde hij zijn diploma van “Master in de diergeneeskunde” aan de universiteit van Gent. Na een internshipstartte hij als (praktijk)assistent aan de dienst Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van de faculteit diergeneeskunde in Merelbeke. Hij maakte deel uit van de ambulante praktijk voor rundveediergeneeskunde en bedrijfsbegeleiding op de buitenpraktijk en in de kliniek, en participeerde in de nacht- en weekenddiensten. In 2012 werd Cyriel assistent op de afdeling paard van de dienst voortplanting en verloskunde alwaar hij deelnam in de dienstverlening, het onderzoek en het onderwijs. Zijn passie voor wilde dieren leidde tot de start van zijn proefschrift over de voortplanting van de witte neushoorn, waarbij het paard als model gebruikt werd. Zijn klinische focus is tegenwoordig gericht op de voortplanting van paarden, runderen en wilde (dierentuin) dieren. Hierbij is er een bijzondere interesse voor kunstmatige reproductieve technieken zoals kunstmatige inseminatie, embryo transplantatie en in vitro productie van embryo’s Onder begeleiding van Drs. Jan Govaere werkte Cyriel het ECAR residency programma af en in 2016 werd hij, na het succesvol afleggen van het examen, Europees specialist in de voortplanting (ECAR diplomate). Voor zijn proefschrift verzamelde Cyriel data over de voortplanting van de zuidelijke witte neushoorn in Zuid-Afrika en participeerde daarnaast in verschillende nationale en internationale projecten rondom de vruchtbaarheid en preservatie van wilde (met uitsterven bedreigde) diersoorten. Cyriel is (co-) auteur van meerdere wetenschappelijke publicaties, sprak op verschillende nationale en internationale congressen en was reviewer voor verschillende internationale wetenschappelijke tijdschriften.
Academische graad
Doctor in de Diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. A. Van Soom Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent Drs. M. van Zijll Langhout WildlifeVet.nl, Amsterdam (NL) Drs. J. Govaere Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent
Examencommissie
Prof. dr. S. Gabriël Voorzitter van de examencommissie Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent Prof. dr. em. H. Bertschinger Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Pretoria (ZA) Dr. I. Lüders GEOlife´s, Hamburg (DE) Prof. dr. T. Stout Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht (NL) Prof. dr. G. Janssens Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent Dr. M. Hostens Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent

Korte beschrijving

Ondanks de toename in aantal geboortes neemt de wereldwijde groei van de populatie witte neushoorns af door antropogene factoren, zoals de stroperij en het verlies van leefgebied. Gecontroleerde en geassisteerde voortplanting is één van de methoden om waardevolle genetica te behouden en ondersteunt de voortplanting in gevangenschap met mogelijke herintroductie in het wild. Tot op heden is de wetenschappelijke kennis over de voortplanting van de neushoorn nog altijd summier en niet eenduidig. De neushoorn behoort tot de onevenhoevigen (Perissodactyla), net als het paard en de tapir. Het paard kan daarom als model dienen voor de neushoorn Gedomesticeerde paarden werden uitgebreid bestudeerd in het verleden, waardoor de voorplantingsfysiologie grotendeels bekend is . Dit is bij wilde verwanten vaak niet het geval. Door de toename van ´in situ´ beheerde en gecontroleerde populaties, kunnen (semi) wilde dieren tegenwoordig beter bestudeerd worden in een leefomgeving die dicht bij hun oorspronkelijke habitat aanleunt. Dit proefschrift heeft als doel om de algemene kennis rondom voortplantingsparameters bij de Afrikaanse zuidelijke witte neushoorn te verbeteren en om referentiewaarden voor intensief gehouden witte neushoorns te bepalen. Hiervoor werden er verschillende aspecten van de voortplanting bestudeerd in ‘s werelds grootste, intensief gehouden groep van witte neushoorns. Deze informatie kan bijdragen aan reeds bestaande fokkerijprogramma’s voor deze bedreigde diersoort in situ en ex situ.

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 18 mei 2018, 17:00
Waar
Auditorium A, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Na de verdediging wordt u uitgenodigd voor een receptie met maaltijd. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór 11 mei 2018 op Cyrillus.Ververs@Ugent.be