Solving the puzzle of inter-embryonic communication in bovine embryo group culture by proteomics

Promovendus/a
Eline Wydooghe
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Verloskunde, Voortplanting en Bedrijfsdiergeneeskunde
Curriculum
Eline Wydooghe werd geboren op 18 december 1985 te Roeselare. Zij behaalde haar diploma van Dierenarts (optie kleine huisdieren) in 2009 met onderscheiding. Op 1 oktober 2009 trad zij als Dehousse-bursaal in dienst aan de Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde. Op 1 januari 2011 werd zij doctoraatsbursaal van Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie waar zij gedurende 4 jaar onderzoek heeft gedaan naar de communicatie tussen in vitro geproduceerde runderembryo’s in groepscultuur. Naast haar onderzoek was Eline Wydooghe ook actief in de Kliniek voortplanting gezelschapsdieren, waar ze patiënten behandelt en de studenten van het 5de en 6de jaar diergeneeskunde begeleidt tijdens hun kliniekweek. In 2011 startte ze als resident van het European College of Animal Reproduction (ECAR), waarvan ze in 2015 het diploma (Subspecialiteit gezelschapsdieren) behaald heeft. In 2015 werd ze aangesteld als assistent aan de Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde. Eline Wydooghe is auteur of mede-auteur van 16 publicaties gepubliceerd in internationale en nationale wetenschappelijke tijdschriften, niet enkel publicaties over in vitro embryo productie, maar ook case reports en onderzoek over voortplanting kleine huisdieren. Ze was spreker op verschillende nationale en internationale congressen.
Academische graad
Doctor in de Diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. A. Van Soom Faculteit Diergeneeskunde, UGent Dr. L. Vandaele Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)
Examencommissie
Prof. dr. A. Martens Voorzitter van de examencommissie Prof. dr. I. Donnay Ecole de médecine vétérinaire, Université Catholique de Louvain Prof. dr. P. Bols Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige wetenschappen, Universiteit Antwerpen Dr. Kelly Tilleman Afdeling Reproductieve geneeskunde, Universitair Ziekenhuis Gent Prof. dr. D. Deforce Faculteit Farmaceutische wetenschappen, Ugent Prof. dr. L. Peelman Faculteit Diergeneeskunde, UGent

Korte beschrijving

De eerste proefbuisbaby, Louise Brown, werd in 1978 geboren, en sindsdien werden de technieken voor in vitro productie (IVP) van embryo’s verder ontwikkeld en verfijnd. In vitro productie van embryo’s is bij mensen een belangrijke behandeling bij een onvervulde kinderwens. Dit staat in groot contrast tot IVP bij dieren, waarbij de techniek voornamelijk ingezet wordt voor economische of foktechnische redenen. Daarnaast worden in onderzoekslaboratoria grote aantallen runderembryo’s geproduceerd die kunnen bijdragen aan onze kennis over biologische processen en kunnen gebruikt worden als model voor humane embryo’s. Wanneer embryo’s in vitro geproduceerd worden, betekent dit dat de eicelrijping, de bevruchting en de eerste celdelingen in een totaal andere omgeving moeten plaatsvinden dan in de in vivo situatie. Tijdens de in vivo ontwikkeling is er een specifieke communicatie tussen moeder en embryo nodig om een ideale omgeving te creëren door een combinatie van autocriene, paracriene en endocriene factoren. Wanneer embryo’s in het labo geproduceerd worden valt deze communicatie helemaal weg, met uitzondering van de autocriene factoren. Autocriene factoren worden vrijgesteld door een embryo en hebben een effect op het embryo zelf of op de naburige embryo’s.

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 22 mei 2018, 17:00
Waar
Auditorium A, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Na de verdediging volgt een receptie en kleine maaltijd.