A Genealogy of Scientific Explanation: The Emergence of the Deductive-Nomological Model at the Intersection of German Historical and Scientific Philosophy

Promovendus/a
Fons Dewulf
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap
Curriculum
Master of Arts in de wijsbegeerte, UGent, 2013
Academische graad
Doctor in de wijsbegeerte
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Maarten Van Dyck, Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap
Examencommissie
Voorzitter: Prof. dr. Gertrudis Van de Vijver, Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 22 mei 2018, 16:00
Waar
KASK - Cirque anatomisch auditorium, Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent