Design of Novel Polymeric Healing Agents and Cylindrical Capsules for Self-Healing Concrete

Promovendus/a
Maria Adelaide Pereira Gomes de Araújo
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Bouwkundige Constructies
Curriculum
Master's Degree in Industrial Application of Polymers, Universidade de Coimbra, Portugal, 2010
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Ontwerp van nieuwe helende polymeren en cilindrische capsules voor zelfhelend beton
Promotor(en)
prof. Nele De Belie, vakgroep Bouwkundige Constructies - prof. Sandra Van Vlierberghe, vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie
Examencommissie
voorzitter prof. Luc Taerwe (eredecaan) - prof. Jan Belis (Vakgroep Bouwkundige Constructies) - prof. Nele De Belie (Vakgroep Bouwkundige Constructies) - prof. Stijn Matthys (Vakgroep Bouwkundige Constructies) - dr. ir. Arn Mignon (Vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie) - prof. Jean-Marie Raquez (Université de Mons) - prof. Kim Van Tittelboom (Vakgroep Bouwkundige Constructies) - prof. Sandra Van Vlierberghe (Vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie)

Korte beschrijving

Scheurvorming treedt vaak op in beton als gevolg van zijn relatief lage treksterkte. Omdat scheuren een gemakkelijke toegangsweg creëren voor agressieve stoffen die betondegradatie kunnen veroorzaken, moeten deze zo snel mogelijk hersteld worden. Deze scheuren zijn echter vaak niet gemakkelijk te detecteren en herstelling met conventionele methoden is tijdrovend en duur. Een slim beton, dat zelf schade kan herstellen, zou de herstelkosten reduceren en leiden tot een langere levensduur. Dit doctoraat beschouwt het gebruik van ingekapselde helende agentia om zelfheling van betonscheuren te bekomen. In een capsule-gebaseerd systeem worden de capsules die de helende stoffen bevatten willekeurig verspreid in de matrix. Als de scheuren zich ontwikkelen, zullen sommige hiervan de capsules treffen, wat resulteert in breuk van de capsule en vrijstelling van de helende stof in de scheur door capillaire werking. De scheur wordt tenslotte geheeld door de reactie van de helende stof. In dit onderzoek werden enerzijds nieuwe polymere helende agentia ontwikkeld. Anderzijds werden cilindrische capsules geoptimaliseerd om het mengproces van het beton te overleven en de helende stoffen vrij te stellen bij scheurvorming in het beton.

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 22 mei 2018, 14:00
Waar
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 15, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be