Novel insights in commercial in vitro embryo production in cattle

Promovendus/a
Maaike Catteuw
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Verloskunde, Voortplanting en Bedrijfsdiergeneeskunde
Curriculum
Maaike Catteeuw werd geboren op 18 november 1989 te Kortrijk. Na het behalen van het diploma hoger secundair onderwijs (Latijn-Wiskunde) aan het St. Aloysiuscollege te Menen, begon ze in 2007 met de studie Diergeneeskunde aan de Universiteit Gent. Ze behaalde het diploma van Dierenarts afstudeerrichting onderzoek, met onderscheiding in 2013. Op 1 oktober 2013 startte ze haar doctoraatsonderzoek aan de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde. Binnen de Reproductive Biology Unit deed ze onderzoek naar in vitro embryo productie bij het rund, met focus op de embryo productie in commerciële praktijken. Naast haar doctoraatsonderzoek participeerde ze ook in de kliniek Voortplanting en Verloskunde Gezelschapsdieren, waar ze demonstraties gaf aan de studenten Diergeneeskunde. In 2018 voltooide zij de doctoraatsopleiding aan de Doctoral School of Life Sciences and Medicine. Maaike Catteeuw is auteur of medeauteur van verschillende publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften en nam actief deel aan diverse nationale en internationale congressen. Sinds 1 april werkt Maaike Catteeuw als inspecteur-dierenarts voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
Academische graad
Doctor in de Diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. A. Van Soom Faculteit Diergeneeskunde, UGent Prof. dr. J. Vermeesch KU Leuven Dr. K. Smits Faculteit Diergeneeskunde, UGent
Examencommissie
Prof. dr. H. Favoreel Voorzitter van de examencommissie Prof. dr. G. Opsomer Faculteit Diergeneeskunde, UGent Prof. dr. L. Peelman Faculteit Diergeneeskunde, UGent Prof. dr. B. Heindryckx Faculteit Geneeskunde, UGent Dr. Erik Mullaart CRV BV Dr. Karen Goossens ILVO

Korte beschrijving

De belangstelling voor geassisteerde reproductieve technieken bij rundvee is recent sterk toegenomen waardoor ovum pick-up en in vitro embryo productie (OPU/IVP) al geruime tijd commercieel aangeboden wordt. Een probleem is de vaak lage eicelopbrengst per koe (gemiddeld 8 bij Holstein Friesian). Daarenboven worden eicellen en embryo’s steeds per koe-stier combinatie gegroepeerd om de identiteit van de embryo’s te garanderen. Bijgevolg bestaan deze groepen uit slechts kleine aantallen eicellen, wat veelal resulteert in een lage efficiëntie en dus lage embryo-opbrengst. De algemene doelstelling van dit onderzoek was het ontwikkelen van een efficiënter IVP protocol. Tevens werd onderzocht hoe de selectie van embryo’s kan verbeterd worden en welke mogelijke oorzaken aan de basis kunnen liggen van een minder efficiënte embryo-opbrengst in vitro.

Praktisch

Wanneer
Woensdag 23 mei 2018, 17:00
Waar
Auditorium B, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Na de verdediging wordt u uitgenodigd voor een receptie met maaltijd. Gelieve uw aanwezigheid per email te bevestigen vóór 9 mei 2018 op maaike.catteeuw@UGent.be