Hoeren, pauwen ende ondeughende doghters. De levenslopen van vrouwen in de Brugse prostitutie (1750-1790)

Promovendus/a
Maja Mechant
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Geschiedenis
Curriculum
Licentiaat in de Geschiedenis (UGent, 2006)
Academische graad
Doctor in de geschiedenis
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof. dr. Isabelle Devos, UGent - vakgroep Geschiedenis
Examencommissie
Prof. dr. Erik Thoen, UGent - vakgroep Geschiedenis

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 29 mei 2018, 16:00
Waar
Aula, Voldersstraat 9, 9000 Gent