Resource efficiency evaluation of the introduction of resource recovery technologies in the bio-based economy

Promovendus/a
Sophie Sfez
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Groene Chemie en Technologie
Academische graad
Doctor in de toegepaste biologische wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Jo Dewulf (BW24)-Prof. dr. ir. Steven De Meester (BW24)
Examencommissie
Prof. dr. Colin Janssen (Voorzitter) (BW22)-Prof. dr. ir. Siegfried Vlaeminck (Secretaris) (BW25)-Prof. dr. ir. Arne Verliefde (BW24)-Ir. Gert Van Hoof (Procter & Gamble)-Dr. Fabrice Mathieux (European Commission, Italy)

Praktisch

Wanneer
Donderdag 14 juni 2018, 16:00
Waar
Het Pand, Priorzaal, Onderbergen 1, 9000 Gent