Network Modelling for Algorithm Design and Applications in Intelligent Transportation Systems

Promovendus/a
Maarten Houbraken
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen — afstudeerrichting informatie- en communicatietechnologie, Universiteit Gent, 2011
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Netwerkmodellering voor het ontwerp van algoritmes en toepassingen in intelligente transportsystemen
Promotor(en)
prof. Mario Pickavet, vakgroep Informatietechnologie - dr. Pieter Audenaert, vakgroep Informatietechnologie
Examencommissie
voorzitter em. prof. Daniël De Zutter (eredecaan) - dr. Pieter Audenaert (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Didier Colle (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Veerle Fack (Vakgroep Toegepaste Wiskunde) - dr. ir. Steven Logghe (Be-Mobile, Melle) - prof. Mario Pickavet (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Chris Tampère (KU Leuven)

Korte beschrijving

Netwerken zijn eenvoudige maar krachtige modellen die toepasbaar zijn in allerlei domeinen. In het mobiliteitsdomein worden netwerken veelvuldig gebruikt om transportnetwerken te modelleren, hetgeen toelaat om hedendaagse verkeersvragen en –problemen aan te pakken met netwerkalgoritmes. Naast de traditionele stationaire verkeersdata van sensoren op vaste meetlocaties, is de laatste jaren een interessante bron beschikbaar gekomen genaamd Floating Car Data (FCD), afkomstig van voertuigen die hun positie en/of afgelegde weg elektronisch doorsturen. Binnen dit doctoraat werd vooral gekeken naar hoe die verkeersdata kan omgevormd en gebruikt worden in verkeersmanagementtoepassingen. Aangezien FCD een nieuwe bron van data was, was het nog onduidelijk welke informatie precies vervat zat in de metingen. Daarom werd speciaal aandacht besteed aan het analyseren en verwerken van de data tot informatie zoals bijvoorbeeld in nationale netwerkanalyse. Ook werd er gekeken naar hoe de FCD gecombineerd kon worden met traditionele data in datafusiealgoritmes om zo een verrijkt beeld te krijgen van de actuele verkeerssituatie. Tot slot werd het nut van FCD voor live verkeersmanagementtoepassingen onderzocht. Hierbij werden algoritmes ontwikkeld om op basis van rondrijdende voertuigen dynamische snelheidsborden aan te sturen.

Praktisch

Wanneer
Maandag 18 juni 2018, 16:00
Waar
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 15, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be