Processing Crowdsourced Data for the Analysis of Mobility Behaviour

Promovendus/a
Angel Javier Lopez Aguirre
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking
Curriculum
Magister in Management Information Systems, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador, 2011
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Verwerking van gecrowdsourcete data voor de analyse van mobiliteitsgedrag
Promotor(en)
prof. Sidharta Gautama, vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking - prof. Daniel Ochoa Donoso (Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), Guayaquil, Ecuador)
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Philippe De Maeyer (Vakgroep Geografie) - prof. Guy De Tré (Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - prof. Sidharta Gautama (Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - prof. Daniel Ochoa Donoso (Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), Guayaquil, Ecuador) - prof. Wilfried Philips (Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - prof. Chris Tampère (KU Leuven) - dr. Sven Vlassenroot (Tractebel - Engie, Antwerpen)

Korte beschrijving

In dit proefschrift onderzoeken we hoe crowdsourced data kan worden gebruikt als aanvullende gegevensbron voor beleidsondersteuning in mobiliteitsvraagstukken. We focussen specifiek op de kwaliteitsaspecten van crowdsourced data en het verwerken ervan. De validiteit en betrouwbaarheid van de resultaten zijn dan ook essentieel voor het ondersteunen van beleidsbeslissingen. We hebben volgende onderzoeksdoelstellingen vastgelegd: (i) definieer een kader voor het verwerken en beheren van crowdsourced data; (ii) identificeer factoren die de kwaliteit van de resultaten kunnen beïnvloeden; en (iii) corrigeer de rapportage van trips door het classificeren van de transportmodus te verbeteren. Om deze doelen te bereiken, introduceren we een nieuw kader voor het behandelen van crowdsourced data, gebaseerd op de vereisten van beleidsondersteuning. We stellen ook een procesketen die omgaat met data op vier verschillende niveaus voor. Vervolgens bestuderen we verschillende factoren die de kwaliteit van resultaten kunnen beïnvloeden, waarbij we ons toespitsen op de verwerking van spatiale data. Het onderzoek leidde tot beter inzicht in welke transportmodi het meest beïnvloed worden en welke invloed landgebruik heeft op de kwaliteit van de verzamelde data. Verder analyseren we hoe specifieke fouten, die een grote invloed kunnen hebben op de rapportage van de trip en tripsegmenten van een gebruiker, kunnen worden vermeden.

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 19 juni 2018, 16:00
Waar
Jozef Plateauzaal, Plateaustraat 22, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be