Hyperstatische gewapende glazen liggers

Promovendus/a
Kenny Martens
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Bouwkundige Constructies
Curriculum
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde, Universiteit Gent, 2013
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Hyperstatische gewapende glazen liggers
Promotor(en)
prof. Jan Belis, vakgroep Bouwkundige Constructies - prof. Robby Caspeele, vakgroep Bouwkundige Constructies
Examencommissie
voorzitter prof. Luc Taerwe (eredecaan) - prof. Jan Belis (Vakgroep Bouwkundige Constructies) - prof. Robby Caspeele (Vakgroep Bouwkundige Constructies) - prof. Wouter De Corte (Vakgroep Bouwkundige Constructies) - prof. Markus Feldmann (RWTH Aachen, Germany) - dr. ir. Christian Louter (Technische Universiteit Delft, the Netherlands) - prof. Stijn Matthys (Vakgroep Bouwkundige Constructies) - prof. Nathan Van Den Bossche (Vakgroep Architectuur en Stedenbouw) - prof. Kim Van Tittelboom (Vakgroep Bouwkundige Constructies)

Korte beschrijving

Om grootschalige glasconstructies (vb. een vloer/dak of gevel van een kantoorgebouw) te bouwen, vereisen huidige normen voldoende constructieve veiligheid en robuustheid op zowel component- als op systeemniveau. Voor glazen balken wordt deze veiligheid op componentniveau bereikt door het toepassen van gewapende glazen liggers, die significante sterkte en vervormingscapaciteit vertonen na glasbreuk. In dit doctoraatsproefschrift wordt de systeemwerking en robuustheid van dergelijke liggers onderzocht. Systeemwerking kan optreden wanneer de liggers meerdere overspanningen overbruggen of dus hyperstatisch worden toegepast. Typisch kunnen deze balken krachtsherverdeling tussen de velden en de steunpuntzones vertonen alsook membraanwerking. Uit experimenten blijkt dat deze liggers significante krachtsherverdeling en membraanwerking vertonen. Om continue (en dus lange) liggersystemen te bouwen, wordt ook een innovatief modulair concept voorgesteld, bestaande uit glazen liggermodules die in langsrichting worden verbonden met behulp van een innovatieve verbindingstechniek, die voldoende constructieve veiligheid én optimale transparantie garandeert. Op basis van numeriek en analytisch onderzoek wordt ook een praktische ontwerpmethodiek voorgesteld die toelaat de ontwikkelde systemen veilig, efficiënt en economisch te implementeren in de bouwpraktijk. De resultaten van dit doctoraatsproefschrift dragen bij tot het potentieel om alsmaar grootschaligere transparante constructies te bouwen, die beantwoorden aan de huidige constructieve veiligheidseisen. Daarnaast wordt het constructieve potentieel van glas verder geoptimaliseerd.

Praktisch

Wanneer
Woensdag 20 juni 2018, 17:30
Waar
Ceremoniezaal Aula, Voldersstraat 9, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be